Természetvédelmi szaktechnikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Természetvédelmi szaktechnikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 850 05
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Környezetvédelem (általános programok)
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Környezetvédelem-vízgazdálkodás
 • A szakképesítésért felelős miniszter: környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős miniszter
 • Az SzVK letöltése: 55_850_05_termeszetvedelmi_szaktechnikus.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3132
Erdő- és természetvédelmi technikus
 • Erdő- és természetvédelmi technikus
 • Természetvédelmi technikus
 • Természetvédelmi ügyintéző

A természetvédelmi szaktechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Nemzeti parkok, természet- és környezetvédelmi igazgatóságok, mező- és erdőgazdasági üzemek,
önkormányzatok és természetvédelmi szervezetek természet- és tájvédelmi feladatainak középszintű
ellátása. Önállóan vagy mérnöki irányítással a természetvédelemmel összefüggő szakmai és műszaki
feladatok gyakorlati megvalósítását végzi.
Felügyeli és védi a természetvédelmi területeket, a nemzeti parkokat és a régészeti lelőhelyeket,
gondoskodik a természetvédelmi szabályok betartásáról.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

talajmintákat venni, minőségi vizsgálatokat elvégezni, a területre kihelyezett mérőműszerek adatait leolvasni, az adatokat értékelni, - a természetet (talaj, víz, levegő, élővilág) szennyező anyagokat felismerni, az ellenük való védekezést megoldani, - erdőleltárt, felméréseket és földmérő munkákat elvégezni az elfogadott tudományos és operatív módszereknek megfelelően, - természetvédelmi területeken erdő-, gyep- és nádgazdálkodási tevékenységet irányítani, természetvédelmi létesítményeket fenntartani, - erdő- és mezőgazdasági üzemi feladatokat ellátni, részt venni az agrár-környezetgazdálkodásban, és a tájgazdálkodás kialakításában, - a természetvédelmi információk fotogrammetriai kiértékelését, a terepkitűzést elvégezni, szintezni, számítógépes információs rendszereket felhasználni, - a védett növények és állatok állományait megfigyelni, - szakmai idegenvezetést végezni, kapcsolatot tartani a hivatalos szervekkel, - teljes közigazgatási területre vonatkozó hatáskörben a természet és a régészeti örökség védelmére vonatkozó előírások betartását ellenőrizni, - természetvédelmi szakhatósági feladatokat (engedélyezési eljárások, ellenőrzések, hatósági bejárások, környezeti hatásvizsgálatok) előkészíteni, azok végrehajtásában részt venni, - hatósági kapcsolatot tartani a környezetvédelmi és vízügyi hatóságokkal, a bányászat és a mezőgazdaság területi szervezeteivel, a helyi önkormányzati hivatalokkal, - részt venni a települések környezetvédelmi programjának, szabályozási- és szerkezeti tervének elkészítésében, - helyi természeti érték- és tájvédelmi, közterület felügyeleti feladatokat ellátni, - a természetvédelemhez és tájvédelemhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat ellátni, - természet- és környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat végrehajtani, a végrehajtást ellenőrizni, - az értékeket veszélyeztető és természeti érdekeket sértő, károsító személyeket igazoltatni, feltartóztatni, szabálysértési-, vagy büntető-, illetve közigazgatási eljárást kezdeményezni, helyszíni bírságot kiszabni, - közösségi kapcsolatokat fejleszteni (természetvédelmi- és ökoturizmus, természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetekkel együttműködni) , - települési zöldfelület-gazdálkodási és -fenntartási feladatokat ellátni, - természetvédelmi projektekben - projekttervezés, projektmenedzsment feladatokat ellátni.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
35 522 02
Erősáramú berendezések felülvizsgálója
35 522 03
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló
35 522 04
Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő
35 522 06
Kisfeszültségű kábelszerelő
35 522 07
Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő
35 522 10
Szakszolgálati FAM szerelő
35 522 11
Villamos alállomás kezelő
35 522 12
Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető
35 522 13
Villamos gép és -készülék üzemeltető
35 522 14
Villamos hálózat kezelő
35 522 15
Villamos távvezeték építő, üzemeltető
35 522 16
Villámvédelmi felülvizsgáló
35 861 01
Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő
35 522 17
Megújuló energiatermelő berendezések üzemeltetője
35 522 18
Középfeszültségű FAM szerelő távolból végzett technológiával
35 522 20
Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő

A képzés feltételei

A természetvédelmi szaktechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
nincs

 • Szakmai előképzettség: Környezetvédelmi technikus
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 240-360 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 55 850 05 azonosító számú, Természetvédelmi szaktechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A természetvédelmi szaktechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu