Távközlési technikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Távközlési technikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 523 05
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Elektronika és automatizálás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport:
 • A szakképesítésért felelős miniszter: informatikáért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése: 54_523_05_Tavkozlesi_technikus.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3145
Műsorszóró és audiovizuális technikus
 • Hírközlési hálózat üzemeltető technikus
 • Kábeltelevíziós-hálózat üzemeltető

A távközlési technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Távközlési technikus a cég távközlési rendszereit kezeli és üzemelteti. Részt vesz a távközlési
beruházásokban, a berendezések installálásában, a hálózat kiépítésében. Üzemelteti a rendszerben lévő
eszközöket és berendezéseket, hibát kezel, javít. Képes kapcsolatot teremteni az adatátviteli rendszerek, a
hang és beszédátviteli rendszerek valamint a műsorszórás területei között. Kezeli egyaránt a vezetékes és a
vezetéknélküli hálózati megoldásokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

informatikai alkalmazásokat használni, telepíteni - adatátviteli eszközöket üzemeltetni - adatbázisokat kezelni - menedzselő rendszereket kezelni - távközlési berendezések kezelésére - optikai összeköttetések megvalósítására - rádiós rendszerek telepítésére - berendezések paramétereinek mérésére- hibadetektálásra és javításra. - üzemviteli és gazdasági feladatokat ellátni - ügyfélszolgálati teendőket ellátni - a távközlési marketing feladatokat ellátni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A távközlési technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 16

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 523 05 azonosító számú, Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10815-12 Információtechnológiai alapok
 • 10839-12 Infokommunikációs alaptevékenységek
 • 10840-12 Távközlési szaktevékenység végzése
 • 10826-12 Szakmai életpályaépítés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A távközlési technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu