Táncos (szakmairány megjelölésével) - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Táncos (szakmairány megjelölésével)
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 212 09
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Zene- és előadó-művészet
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3719
Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású
 • Klasszikus balett táncos
 • Kortárs- modern táncos
 • Néptáncos
 • Színházi táncos

A táncos (szakmairány megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A táncos olyan egyetemes műveltséggel, magas fokú mozgáskultúrával, tánctechnikai tudással és előadói képességgel rendelkező szakember, aki igényesen valósít meg, ad elő színpadi szóló, vagy kartáncosi feladatokat. A táncos tevékenységét a klasszikus balett, a kortárs- modern tánc, a néptánc, a színpadi tánc területén fejti ki és gyakorolja. Balett társulatoknál, modern és néptánc együtteseknél, táncszínházi társulatoknál, valamint színházaknál végezheti művészeti tevékenységét. A táncos feladatát a munka-adó szakmai vezetőjének irányításával végzi, és/vagy vállalt feladatait a megbízó elvárásai szerint önálló tevékenység keretein belül látja el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

próbarendet értelmezni - fizikálisan és mentálisan felkészülni a gyakorlatokra, próbákra és előadásokra - gyakorlaton részt venni - próbán részt venni - új darabot betanulni - régi darabot felújítani - markírozni (lejáró próbán részt venni) - színpadot bejárni - főpróbán részt venni - előadásban részt venni - vendégszereplésen, tájelőadáson, turnén részt venni - mindenütt és mindenkor ugyanolyan intenzitással táncolni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
55 347 01
Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző
szakképesítés-ráépülés
54 347 01
Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző
szakképesítés

A képzés feltételei

A táncos (szakmairány megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában, párhuzamos oktatás esetén klasszi-kus balett-táncos szakmairányon általános iskola befejezett 4. évfolyama, a többi szakmairány esetén (kortárs-, modern táncos, néptáncos, színházi táncos) 8. évfolyam elvégzésével ta-núsított alapfokú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, ki-állítások, művésztelepek formájá

Elmélet/gyakorlat aránya:

15%-elmélet
85%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Levelező
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 212 09 azonosító számú, Táncos (szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A táncos (szakmairány megjelölésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu