Szórakoztató zenész (a szakmairány megnevezésével) - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Szórakoztató zenész (a szakmairány megnevezésével)
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 212 08
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Zene- és előadó-művészet
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
2493
Zenetanár (iskolarendszeren kívül)
 • Zeneoktató
 • Énektanár

A szórakoztató zenész (a szakmairány megnevezésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szórakoztató zenész képzettségű hangszeres és énekes zenész szólista, vagy zenekar, vokál tagja a megszerzett zenei szakmai ismeretek birtokában szórakoztató zenei alkotások előadását, bemutatását teljesíti a műfajának megfelelően, a hagyományos tánc-zene, a rockzene, a popzene, továbbá népi-cigányzene és a szalonzene műfajának alkotásait adja elő a szakképzés során elsajátított ismeretek felhasználásával, hangszeres és énekes tudása bemutatásával
- nyilvános/zártkörű előadásokon, rendezvényeken, koncerteken,
- zenés színházi előadásokon,
- vendéglátóhelyeken,
- hanglemez felvételeken,
- rádió- és televízió felvételeken, valamint
- a közönség számára bármely más módon hozzáférhető élőzenei előadáson

A szakképesítéssel rendelkező képes:

nincs

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 523 01
Mechatronikus-karbantartó
szakképesítés

A képzés feltételei

A szórakoztató zenész (a szakmairány megnevezésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
megbízható zenei hallás, tiszta intonáció, kottaírási és - olvasási készség, hangszerkezelési kés-zség, előadói készség, ritmus-tempó érzék. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is

Iskolai előképzettség:
párhuzamos oktatás esetén alapfokú iskolai végzettség, szakképzési évfolyamon történő képzés esetében érettségi végzettség vagy érettségi végzettség hiányában legalább a középiskolai tanulmányok megkezdése a tizene-gyedik évfolyamon

 • Szakmai előképzettség: A elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú ismerete, vala-mint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, a zenei műfajban való alapszintű jártasság, amelyeket a szakképző iskola írásbeli és gyakorlati felvételi vizsgán értékel. A szakképző iskola a szakképzés megkezdéséhez szükséges ismeretek elsajátítására fel-készíthet szakképzést előkészítő évfolyam keretében
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, ki-állítások, művésztelepek formájá

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 212 08 azonosító számú, Szórakoztató zenész (a szakmairány megnevezésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10602-12 Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet)
 • 10721-12 Szórakoztató zenész tevékenysége
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A szórakoztató zenész (a szakmairány megnevezésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szak-képzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesí-tésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu