Stúdióvezető - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Stúdióvezető
 • A szakképesítés OKJ száma: 53 213 06
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2012
 • Az SzVK letöltése: 53_213_06_Studiovezeto.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3719
Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású
 • Stúdióvezető hangtechnikus
 • Stúdiómenedzser
 • Stúdió rendszergazda
 • Producer

A stúdióvezető szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A stúdióvezető tevékenysége a művészeti, kulturális, közélet, a tömegtájékoztatás, a multimédia, az oktatás, a személyes és tö-meg-, vagy telekommunikáció, az elektronikus kommunikáció, a szolgáltatások számos területére kihat. A hangtechnikának dön-tő befolyása van a társadalmi kultúrára, a tömegtájékoztatás minőségére, önálló művészeti ágak alapja, önmagában is művészeti tevékenység, információ közvetítője, a legalapvetőbb, és a legtöbb hagyománnyal bíró emberi kommunikációs kapcsolatok támo-gatója, a modern, fenntartható civilizáció egyik pillére. A stúdióvezető tevékenysége nagyfokú önállóságot, döntéshozási képes-séget, és figyelemkoncentrációt, gyakran kreativitást igénylő szellemi tevékenység, amihez állóképességet igénylő fizikai igény-bevétel is tartozhat. Munkáját jellemzően kis létszámú munkacsoportban, vagy más foglalkozások képviselőivel stábmunkában, egyéni felelősségvállalással végzi. Munkaterületétől függően, változó helyszíneken és gyakran változó emberi környezetben végzi munkáját. Jellemző munkaterületei az előadó művészetek, a zenekészítés, a telekommunikáció, a média. Napi munkájának vég-zéséhez szerteágazó tudományos és technikai területek eredményeit használja - jellemzően hangtani, teremakusztikai, pszichoakusztikai, elektroakusztikai, felvétel technikai, rendszertechnikai, hangszer akusztikai, zeneelméleti, zenetörténeti, drama-turgiai, műfajismereti, hangzástörténeti, hangesztétikai, filmtörténeti, filmesztétikai, hangmérnök etikai, angol műszaki nyelvi, digitális technikai, számítástechnikai, produkciós, jogi, vállalkozási, vezetési ismereteket, amelyekkel új minőséget, szellemi ter-méket hoz létre, vagy létrehozását irányítja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

műfaji, stílus, felvétel-történeti, tartalmi és minőségi elemzést végezni, tartalmi, esztétikai, hangtechnikai minőségelle-nőrzést végezni - a feladat-ellátási helytől függő hangtechnikai követelményrendszert felállítani - műszaki és művészi szempontok alapján hangképet tervezni, kialakítani - szabad téri és zárt téri, a feladat-ellátási hely kívánalmainak megfelelő csatornaszámú besugárzási tervet készíteni - a besugárzási tervnek megfelelő szabad téri és zárt téri besugárzási térképet készíteni - a besugárzási tervnek megfelelő rendszertervet, eszközjegyzéket készíteni - a hangosítási rendszertervnek megfelelő beépítési, elhelyezési tervrajzot készíteni - alkalmazkodni környezeti hatásokhoz, környezetvédelmi előírásokhoz - környezetvédelmi hatástanulmányt készíteni - a hangtechnikai eszközök, berendezések, rendszerek működésének ismeretében előkészíteni a hangosítási hangtechnika telepítési munkáit - irányítani és ellenőrizni a felügyelete alá rendelt színházi, hangosító hangtechnikai rendszer telepítési munkáit - színházi, hangosító berendezést, színházi, koncert-, és eseményhangosító rendszert telepíteni, üzembe helyezni, rendszer-ré alakítani - számítógépet és számítástechnikai eszközt, hangtechnikai eszközt, berendezést, rendszert használni - munkafolyamatokat, eszközöket, rendszereket ellenőrizni, hangtechnikai méréseket végezni - hangforrásokat, hanghordozókat kezelni - színházi előadásokat, koncerteket, egyéb eseményeket hangosítani - új eszközt, rendszert, technológiát megismerni, alkalmazni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 811 04
Szakács
34 811 03
Pincér
34 811 01
Cukrász
34 811 06
Fogadós

A képzés feltételei

A stúdióvezető képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
nincs

 • Szakmai előképzettség: 54 213 01 Hangmester
 • Előírt gyakorlat: minimum 2 év hangstúdióban végzett, igazolt szakmai gyakorlat
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 53 213 06 azonosító számú, Stúdióvezető megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10739-12 Vezetési, szervezési, technikai alapismeretek
 • 10741-12 Stúdiórendszerek, munkamódszerek

A stúdióvezető komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu