Rögzítésvezető - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Rögzítésvezető
 • A szakképesítés OKJ száma: 51 213 02
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2012
 • Az SzVK letöltése: 51_213_02_Rogzitesvezeto.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3715
Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozású
 • Segédoperatőr
 • Hangfelvételi asszisztens
 • Világosító

A rögzítésvezető szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Rendelkezik olyan alapkompetenciákkal, amelyek alapján képes:
- a munkaerő-piacon, illetve a vállalkozási környezetben működni
- a mozgókép-szakmában eligazodni, és azon belül a filmek, valamint a maga helyét, szerepét jól megítélni
- munkáját a mozgókép-szakmára vonatkozó jogszabályi, munkavédelmi és biztonsági előírások betartásával végezni
- külső emberekkel (pl. közreműködőkkel és partnerekkel) kapcsolatot kialakítani és működtetni.
Tisztában van a mozgóképgyártás technikai, technológiai, logisztikai rendszerével, és ennek alapján, mind a filmgyártás, mind a televíziós műsorkészítés területén képes:
- az adott produkció szervezetébe (forgatócsoportjába) beilleszkedni
- munkáját az adott produkció technológiai folyamatába beilleszteni
- a stáb többi tagjával és munkacsapatával együttműködni

A szakképesítéssel rendelkező képes:

Segédoperatőri (fókuszpulleri) feladatok ellátására, vagyis - a képfelvevő berendezéseknek a kívánalmak szerinti előkészítésére, beállítására, működtetésére és napi karbantar-tására - a képfelvételi anyagok és információhordozók kezelésére - távolság- és fénymérésre - élesség- és íriszállításra Hangrögzítő asszisztensi feladatok ellátására, vagyis: - a mikrofonoknak és a hangfelvevő berendezések a kívánalmak szerinti előkészítésére, beállítására, működtetésére és napi karbantartására - a hangfelvételi anyagok és információhordozók kezelésére - a hangfelvételek elkészítésében való részvételre (mikrofonozásra, rögzítési korrekciókra) Világosítói feladatok ellátására, vagyis: - ideiglenes elektromos hálózatok kiépítésére és működtetésére - a világosítási berendezések (lámpák, szűrők, fóliák, blendék) kívánalmak szerinti előkészítésére, beállítására, mű-ködtetésére és napi karbantartására - kamerarögzítő és -mozgató eszközök kívánalmak szerinti előkészítésére, beállítására, működtetésére és napi kar-bantartására - egyszerűbb díszítői (bühnési) feladatok elvégzésére

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 542 03
Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító

A képzés feltételei

A rögzítésvezető képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 280-420 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 51 213 02 azonosító számú, Rögzítésvezető megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10665-12 A mozgóképszakma vállalkozási ismeretei és társadalmi környezete
 • 10666-12 A mozgóképgyártás technológiája
 • 10668-12 Rögzítésvezető tevékenysége

A rögzítésvezető komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Egy 3-10 perces, tetszőleges témájú és műfajú vizsgafilm (vizsgaremek) meghatározó alkotóként (szerkesztőként, rendezőként) való elkészítése.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu