Robbanásbiztos berendezés kezelője - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Robbanásbiztos berendezés kezelője
 • A szakképesítés OKJ száma: 52 522 03
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Energetika, elektromosság
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Elektrotechnika-elektronika
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2011
 • Az SzVK letöltése: 52_522_03_Robbanasbiztos_berendezes_kezeloje.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7524
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő
 • Robbanásbiztos berendezés kezelője

A robbanásbiztos berendezés kezelője szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A robbanásbiztos villamos berendezés kezelés, szerelés keretében a szakember robbanásveszélyes, vagy később
annak minősített környezetben elosztó-berendezést, erős- és gyengeáramú vezetékhálózatot, fűtőkábelt, érzékelő-, vezérlő- és szabályozókészüléket, világítási berendezést és készüléket, valamint ezen helyeken található gépészeti berendezéseket, villámhárító berendezést létesít és felülvizsgál, hibákat tár fel, karbantart, javít és felújít, ezen berendezések kezelését elvégzi.
A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort szerel, villamos gépet, készüléket létesít és felülvizsgál, hibákat tár fel, karbantart, javít és felújít, a berendezések kezelését elvégzi. Gépészeti berendezések szerelése során a helyi technológiai igényeket kiszolgáló gépészeti berendezést létesít és felülvizsgál, karbantart, javít és felújít, a berendezések kezelését elvégzi.
Robbanásbiztos berendezéseket üzembe helyez, üzemeltet, ellenőriz, karbantart.
Munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával.
Robbanásbiztos helyiségekre, szabadterekre vonatkozó zónabesorolási szabályokat betartja.
Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok, és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít.
Biztonsági, környezetvédelmi előírásokat betartja, betartatja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

robbanásveszélyes térségben (robbanóanyagok kivételével) alkalmazott villamos, és gépészeti gyártmányokat létesíteni, felülvizsgálni, karbantartani, javítani és felújítani, berendezéseket kezelni - robbanásbiztos villamos és gépészeti berendezéseket üzembe helyezni, üzemeltetni, felülvizsgálni - robbanásbiztos helyiségekre, szabadterekre vonatkozó zóna-besorolási szabályokat betartani, betartatni - biztonsági, környezetvédelmi előírásokat betartani, betartatni - gázkoncentráció-mérő készüléket (gyártmány), illetve gázkoncentráció-mérő rendszert kezelni (üzemeltetni) felülvizsgálni, karbantartani és javítani - gázkoncentráció-mérést végezni - munkatevékenységet dokumentálni - üzemeltetés, kezelés, felülvizsgálat során hibákat feltárni.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A robbanásbiztos berendezés kezelője képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: Villamos, vagy vegyipari területen eltöltött 3 év gyakorlati idő
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

0%-elmélet
0%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 240-360 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 52 522 03 azonosító számú, Robbanásbiztos berendezés kezelője megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11284-12 Robbanásbiztos berendezés kezelése

A robbanásbiztos berendezés kezelője komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu