Rendezvénytechnikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Rendezvénytechnikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 52 213 02
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése: 52_213_02_Rendezvenytechnikus.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3631
Konferencia- és rendezvényszervező
 • Program koordinátor
 • Általános programszervező

A rendezvénytechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A rendezvénytechnikus részt vesz a rendezvény projektjének előkészítésében, biztosítja a rendezvény napi technikai és egyéb szervezési működőképességét. A rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében felülvizsgálja a műszaki eszközök, a szállító jár-művek állapotát és ha szükséges, gondoskodik azok helyreállításáról. Tájékozódik a rendezvény helyszínének állapotáról, adottságairól, felméri a terepviszonyokat, a helyszín befogadóképességét, gondoskodik a zavartalan kivitelezésről. Részt vesz a projekt lebonyolításában és lezárásában. A szakszerű és naprakész munkavégzés érdekében folyamatosan képzi magát, figye-lemmel kíséri a technikai újításokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

a rendezvény előkészítő munkálataiban történő tevékeny részvételre - az adott program forgatókönyvének ismeretében a rendezvény jellegének megfelelő rendszer összeállítására - tájékozódni a rendezvény helyszíni adottságairól és a rendezvény technikai feltételeit a helyszínnek megfelelően ösz-szeállítani, biztonságos szállításukról gondoskodni, az adminisztrációs tevékenységet ellátni - a rendszert a rendezvény főbb fázisainak megfelelő módon, illetve a kapcsolódó technikai rendszereket letesztelni - felettesét a feladat elvégzéséről, a technikai eszközök működésének biztonságáról, kisebb hibák elhárításának módjáról tájékoztatni - a rendszert üzembe helyezni, a felhasználónak átadni, működését röviden bemutatni - gondoskodni a működéshez szükséges segédanyagok cseréjéről, az esetlegesen fellépő hibák elhárításáról - a rendezvény technikai rendszerének lebontására, hibás eszközök elkülönítésére, azok dokumentált rendszerezésére, telephelyre történő visszaszállítására - az eszközök hiánytalan, dokumentáció alapján történő átadására - szakmai tudásának önképzéssel és szervezett továbbképzésen történő fejlesztésére - a rendezvények tapasztalatainak munkavégzésben történő hasznosítására

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
51 344 03
Vámügyintéző
51 344 07
Jövedéki ügyintéző
51 344 08
Termékdíj ügyintéző
54 344 04
Államháztartási ügyintéző
54 343 01
Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
54 344 01
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
54 340 01
Üzleti szolgáltatási munkatárs
54 344 02
Vállalkozási és bérügyintéző

A képzés feltételei

A rendezvénytechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Levelező
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti
Egyéb sajátos munkarend

A(z) 52 213 02 azonosító számú, Rendezvénytechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10704-12 Projekt előkészületi munkálatok
 • 10705-12 A projekt lebonyolítása és lezárása
 • 10706-12 Önfejlesztés és önképzés
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A rendezvénytechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu