Relé jelnyelvi tolmács - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Relé jelnyelvi tolmács
 • A szakképesítés OKJ száma: 51 223 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Anyanyelvi képzés
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
 • Az SzVK letöltése: 51_223_01_Rele_jelnyelvi_tolmacs.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3514
Jelnyelvi tolmács
 • Relé jelnyelvi tolmács

A relé jelnyelvi tolmács szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A relé jelnyelvi tolmács feladata relé tolmácsolás biztosítása siket személy és halló jelnyelvi tolmács között. Konszekutív tol-mácsolási technikával biztosítja az információ zavartalan cseréjét magyar jelnyelvről, alacsony nyelvi kompetenciával rendelkező jelnyelvhasználó személy számára. Munkája során konszekutív módon biztosítja az alacsony nyelvi kompetenciával rendelkező jelnyelvhasználó megnyilatkozásának magyar jelnyelvi tolmácsolását. A relé jelnyelvi tolmács feladata relé tolmácsolás biztosítása magyar jelnyelvet és nemzetközi jelet használó hallássérült sze-mély(ek) között, illetve nemzetközi jelet használó hallássérült személy(ek) és jelnyelvi tolmács között. Szükség esetén infokommunikációs lehetőségek segítségével végzi munkáját. A relé tolmácsolás magába foglalhatja írásos szövegek jelnyelvi adaptálását alacsony kompetenciájú hallássérült személyek számára, illetve jelnyelvi megnyilatkozás írásos változatának elkészítését. Munkája során betartja a szakmai illetékesség szabályait és az Etikai kódex alapján látja el közvetítő feladatát. Munkatevékeny-ségét az előírások szerint dokumentálja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

az igénybe vevők nyelvi kompetenciáját figyelembe venni, és a szükséges kommunikációs csatornát használni − megfelelő tolmácsolási technikák és módszerek alkalmazására az igénybevevők elvárásai szerint. − irodalmi művek jelnyelvi adaptációjának létrehozására − tárgyalásokon, megbeszéléseken, konferenciákon és egyéb alkalmakon, hangzó nyelvi környezetben, a magyar jelnyelvi tolmács megnyilatkozásának közvetítésére az alacsony nyelvi kompetenciával rendelkező hallássérült személy számára, megfelelő jelnyelvi kód használatával − tárgyalásokon, megbeszéléseken, konferenciákon és egyéb alkalmakon, a magyar jelnyelvi tolmács számára közvetíteni magyar jelnyelven az alacsony nyelvi kompetenciával rendelkező hallássérült személy megnyilatkozását − személyi tolmácsolás biztosítására életviteli ügyintézés során, hallássérült személyek részére

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 522 03
Elektronikai műszerész

A képzés feltételei

A relé jelnyelvi tolmács képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: Anyanyelvi szintű jelnyelvi tudás
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

20%-elmélet
80%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 800-960 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 51 223 01 azonosító számú, Relé jelnyelvi tolmács megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11442-12 A relé jelnyelvi tolmácsolás szakmai alapjai
 • 11443-12 A relé jelnyelvi tolmácsolás módszertana
 • 11444-12 Relé jelnyelvi tolmácsolás a gyakorlatban

A relé jelnyelvi tolmács komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Záródolgozatként maximum 5 oldalas esettanulmány elkészítése, melynek kiegészítő melléklete egy illusztrált tolmácsolási helyzetet tartalmazó vizuális anyag, a vizsgát megelőzően 60 nappal.640 gyakorlati óra, melynek 85%-a (544 óra) a képzőintézmény gyakorló termében, 15%-a (96 óra) igazolt terepgyakorlaton történik. A 96 óra terepgyakorlat 70%-át (67 óra) jelnyelvi tolmácsszolgálatoknál szakmai gyakorlat keretében, 30%-át (29 óra) jelnyelvi tolmácsszolgálatoknál, siketközösségben vagy hallássérültekkel foglalkozó ellátó helyeken letöltött hospitálás kereté-ben kell letölteni. A terepgyakorlat igazolásának módja: gyakorlatvezető értékelése, házi dolgozat, illetve a gyakorlati naplóban történő rögzítés, melyeket a tárgy oktatója fogad el.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu