Ötvös, fémműves - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Ötvös, fémműves
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 211 06
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Képző - és iparművészet
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése: 54_211_06_Otvos_femmuves.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7412
Ékszerkészítő, ötvös, drágakőcsiszoló
 • Ötvös
 • Fémműves
 • Cizelláló
 • Divatékszer készítő
 • Ékszerkészítő
 • Előrajzoló (ötvös)
 • Ezüstékszer-készítő
 • Ezüstműves
 • Hamisékszer-készítő
 • Ötvösművész

A Ötvös, fémműves szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az ötvös olyan fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, valamint fémtechnikai tudással rendelkező szakember, aki igényesen valósítja meg az ötvösség különböző területein adódó szakmai és szakesztétikai feladatokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

értelmezni vagy önállóan elkészíteni az ötvös feladatok terveit, majd a tervek alapján a kívánt szinten, különböző anyagok-ból kivitelezni, illetve kiviteleztetni a különféle ötvös tárgyakat, illetve azok alkatrészeit, alkalmazva az elsajátított, szük-séges elméleti és gyakorlati ismereteket - a kor követelményeinek megfelelően ismerni és használni a tradicionális, illetve modern technológiákat a kézműves és az ipari fémművesség területein és figyelembe venni ezek szemléleti, valamint szakmai elvárásait - tudása alapján alkalmazottként vagy vállalkozóként, önállóan ötvös (fémműves) gyakorlati munkát végezni vagy tanulmá-nyait aranyműves szakképzésben, illetve a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken folytatni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 523 02
Elektronikai technikus
szakképesítés
54 523 01
Automatikai technikus
szakképesítés
54 522 01
Erősáramú elektrotechnikus
szakképesítés
54 523 04
Mechatronikai technikus
szakképesítés

A képzés feltételei

A Ötvös, fémműves képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfo-kú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, ki-állítások, művésztelepek formájá

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Levelező
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 211 06 azonosító számú, Ötvös, fémműves megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás
 • 10587-12 Művészeti vállalkozások működtetése
 • 10588-12 Tervezés és technológia
 • 10698-12 Ötvös, fémműves szakmai rajz és plasztika, kortárs szakmai környe-zet
 • 10699-12 Fémművesség
 • 10700-12 Az ötvösség egyéb területei
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A Ötvös, fémműves komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. Vizsgaremek készítése. Szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu