Népzenész (szakmairány megjelölésével) - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Népzenész (szakmairány megjelölésével)
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 212 06
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Zene- és előadó-művészet
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
2493
Zenetanár (iskolarendszeren kívül)
 • Zeneoktató
 • Énektanár

A népzenész (szakmairány megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A népzenész, mint hangszeres zenész és énekes, szólistaként, valamint zenekarok, együttesek vezetőjeként, tagjaként aktívan közreműködik a képzettségének megfelelő műfajú nyilvános/zártkörű hangversenyeken, ismeretterjesztő előadásokon, rendez-vényeken, zenés színházi előadásokon, hanglemez felvételeken, rádió- és televízió felvételeken, a közönség számára bármely más módon hozzáférhető élőzenei előadáson. Hangszeresként, énekesként ellátja táncegyüttesek népzenei kíséretét, népzenét szolgáltat a táncházakban. A népzenei revival mozgalom valamennyi műfajában és közművelődési színterén végezhet szervezői, népdalkör vagy népzenei együttes vezetői munkát. Végezhet népzenei szerkesztői feladatokat, készíthet népzenei hangfelvételeket. A közművelődés terén betöltheti népzenei műsorok szerkesztői, zenei műsorvezetői, szervező-ügyintézői feladatait.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

hangfelvételeken, egyéb társművészeti jellegű produkciókban rész venni - néptánckoreográfiák, színpadi táncalkotások zenei kíséretét előadni - megszerkeszteni és előadni kötetlen formában tartott rendezvények - táncház, tánctanítás, klub - zenei kíséretét - népzenei szakkörvezetői feladatokat ellátni, népzenei együtteseket vezetni és közreműködni azokban

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
51 344 01
Bérügyintéző
51 344 02
Társadalombiztosítási ügyintéző
51 344 11
Vállalkozási ügyintéző
55 344 02
Államháztartási mérlegképes könyvelő
55 344 03
Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
55 344 07
Vállalkozási mérlegképes könyvelő
54 344 04
Államháztartási ügyintéző
54 343 01
Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
54 344 01
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
54 340 01
Üzleti szolgáltatási munkatárs
54 344 03
Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

A képzés feltételei

A népzenész (szakmairány megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
megbízható zenei hallás, tiszta intonáció, kottaírási és - olvasási készség, hangszerkezelési kés-zség, előadói készség, ritmus-tempó érzék

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfo-kú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: az elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú ismerete, valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, a zenei műfajban való alapszintű jártasság, amelyeket a szakképző iskola írásbeli és gyakorlati felvételi vizsgán értékel
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, ki-állítások, művésztelepek formájá

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Levelező
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti
Egyéb sajátos munkarend

A(z) 54 212 06 azonosító számú, Népzenész (szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A népzenész (szakmairány megjelölésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu