Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
 • A szakképesítés OKJ száma: 34 215 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Kézművesség
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3719
Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású
 • Csipkekészítő
 • Faműves, fajátékkészítő
 • Fazekas
 • Gyékény, szalma-, és csuhétárgykészítő
 • Kézi és gépi hímző
 • Kosárfonó, fonottbútor készítő
 • Szőnyegszövő
 • Takács
 • Nemezkészítő
 • Népi bőrműves
 • Kosárfonó

A népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Népi kézműves a Kárpát-medence magyar és nemzetiségi népi kézművességén belül a csipkekészítés, fajátékkészítés, faműves-ség, fazekasság, gyékény, szalma, csuhétárgykészítés, kézi és gépi hímzés, kosárfonás, fonottbútor készítés, szőnyegszövés, takács mesterség, nemezkészítés, népi bőrművesség területén megfelelő kompetenciával rendelkezik a hagyományos technikák, techno-lógiák, a motívum- és formakincs táji specifikus, anyanyelvi szintű elsajátítása révén, természetes anyagokat felhasználva mai, korszerű használati és dísztárgyak, ajándéktárgyak elkészítésére.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

bőrműves tárgyalkotó tevékenységében a népművészeti örökségünk, a népi bőrműves hagyományok továbbéltetésére - a népi kézművesség, a bőrművesség követelményei, a megrendelő igényei és a mai kor elvárásai közötti összhang megte-remtésére - önálló és igényes munkavégzésre a tervezéstől a kivitelezésig - a technológiai folyamatok, az anyag- és eszközszükséglet meghatározására - szakszerű, balesetmentes eszközhasználatra - a termékértékesítés és a közönséggel való találkozás különböző fórumain a népi bőrműves mesterségek képviseletére - népi bőrműves vállalkozás működtetésére

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 812 03
Turisztikai szervező, értékesítő

A képzés feltételei

A népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető az e rendelet 6. mellékletében a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Iskolai előképzettség:
alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nappali re

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Minimális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 34 215 01 azonosító számú, Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szak-képzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesí-tésével. Igazolt szakmai gyakorlat. Vizsgaremek és szakmai leírásának elkészítése (bővebben 5.4 pont)

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu