Mozigépész - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Mozigépész
 • A szakképesítés OKJ száma: 51 341 04
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Nagy- és kiskereskedelem
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése: 51_341_04_Mozigepesz.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
8326
Mozigépész, vetítőgépész
 • Mozigépész
 • Mozigépkezelő

A mozigépész szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Rendelkezik olyan alapkompetenciákkal, amelyek alapján képes:
- a munkaerő-piacon, illetve a vállalkozási környezetben működni
- a mozgókép-szakmában eligazodni, és azon belül a filmek, valamint a maga helyét, szerepét jól megítélni
- munkáját a mozgókép-szakmára vonatkozó jogszabályi, munkavédelmi és biztonsági előírások betartásával végezni
- külső emberekkel (például a közönséggel) kapcsolatot kialakítani és működtetni

A szakképesítéssel rendelkező képes:

a filmkópiák és a digitális adathordozók kezelésére, a velük kapcsolatos logisztikai, megőrzési és esetlegesen kisebb javítási feladatok elvégzésére - a hagyományos és digitális vetítő és hangosító berendezések működtetésére és napi karbantartására - az előadások anyagainak előkészítésére - az előadások lebonyolítására (a vetítés mellett ebbe beleértve az épületgépészeti berendezések üzemeltetését és a kö-zönséggel való - szükség szerinti - kapcsolattartást is) - alkalmi rendezvényeken ideiglenes vetítő és hangosító berendezések összeállítására és működtetésére

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A mozigépész képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 400-600 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti
Nappali

A(z) 51 341 04 azonosító számú, Mozigépész megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10665-12 A mozgóképszakma vállalkozási ismeretei és társadalmi környezete
 • 10675-12 Mozigépész tevékenysége

A mozigépész komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu