Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 850 02
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Környezetvédelem (általános programok)
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Környezetvédelem-vízgazdálkodás
 • A szakképesítésért felelős miniszter: környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős miniszter
 • Az SzVK letöltése: 55_850_02_kornyezetvedelmi_meres_szaktechnikus.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3134
Környezetvédelmi technikus
 • Környezetvédelmi szaktechnikus
 • Emissziómérő technikus (környezetvédelem)
 • Környezet-ellenőrző laboráns
 • Környezetvédelmi és vízminőségi laboráns
 • Környezetvédelmi méréstechnikus
 • Szennyvízlaboráns
 • Víz és légtérvizsgáló laboráns
 • Vízminőségvizsgáló laborán

A környezetvédelmi-mérés szaktechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A környezetvédelmi-mérés szaktechnikus feladata a hatósági, szakintézeti és gazdasági egységek területén végzett környezetvédelmi analitikai (helyszíni műszeres és későbbi laboratóriumi) méréstechnikai feladatok végrehajtása, a mért adatok feldolgozása, értékelése.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A helyszíni (terepi) munka alkalmával: - részt venni a mintavételi eljárásokban, - mintavételi tervet készíteni a szervezet szakmai irányítója számára, - előkészíteni és elvégezni a helyszíni vizsgálatokat, - ellátni a mintavételi utasításban foglalt feladatokat (nemzeti,- nemzetközi előírások és egyedi utasítások), - dokumentálni a mintavétel körülményeit (pl. mintavételi helyek azonosítása, meteorológiai jellemzők, vizsgált technológia, zajforrások stb.). A laboratóriumi elemzés alkalmával: - szakszerűen előkészíteni a vizsgálandó mintát a későbbi laboratóriumi elemzésre, - előkészíteni a mérést, a vizsgálatot (pl. levegő, talaj, víz, hulladék, ivóvíz vizsgálatok), - elvégezni a szükséges kalibrálásokat, - elvégezni a kapcsolódó számításokat és értékeléseket, - elvégezni a műszerek, eszközök karbantartását, - alkalmazni az adott vizsgálatra előírt minőségbiztosítási követelményeket, - mérési utasítás alapján dolgozni (nemzeti,- nemzetközi előírások és egyedi utasítások, - elvégezni a mérési eredmények, adatok számítógépes feldolgozását, értékelésre történő előkészítését.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 543 02
Asztalos
szakképesítés

A képzés feltételei

A környezetvédelmi-mérés szaktechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
nincs

 • Szakmai előképzettség: Környezetvédelmi technikus
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 240-360 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 55 850 02 azonosító számú, Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A környezetvédelmi-mérés szaktechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu