Jelnyelvi tolmács - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Jelnyelvi tolmács
 • A szakképesítés OKJ száma: 52 223 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Anyanyelvi képzés
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
 • Az SzVK letöltése: 52_223_01_Jelnyelvi_tolmacs.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3514
Jelnyelvi tolmács
 • Jelnyelvi tolmács

A jelnyelvi tolmács szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A jelnyelvi tolmács biztosítja az információ zavartalan cseréjét a jelnyelvhasználó hallássérült és halló személy(ek) között. Szi-multán technikával tolmácsol magyar jelnyelvről hangzó magyar nyelvre, illetve fordítva, hangzó magyar nyelvről magyar jel-nyelvre. Munkája során, bizonyos esetekben, konszekutív tolmácsolási technikával közvetít magyar jelnyelvről hangzó magyar nyelvre, illetve hangzó magyar nyelvről magyar jelnyelvre. Szükség esetén infokommunikációs lehetőségek segítségével végzi munkáját.
Hallássérült személyek számára, írásos szövegek jelnyelvi adaptálását készíti el. A jelnyelvi tolmácsolás magába foglalhatja a jelnyelvi megnyilatkozás írásos változatának megírását is. A jelnyelvi tolmács a hangzó és jelnyelvi kultúra közti különbség kiegyensúlyozására törekszik. Munkája során betartja a szak-mai illetékesség szabályait és az Etikai kódex alapján látja el közvetítő feladatát. Munkatevékenységét az előírások szerint do-kumentálja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

Megfelelő tolmácsolási technikák és módszerek alkalmazására az igénybevevők elvárásai szerint. Tárgyalásokon, megbeszéléseken, konferenciákon és egyéb alkalmakon, hangzó nyelvi környezetben, jelnyelvhasználó személyek számára, az elhangzottak tolmácsolására, ügyelve a tartalom, jelentés pontos, szöveghű átadására. Tárgyalásokon, megbeszéléseken, konferenciákon és egyéb alkalmakon, hangzó magyar nyelvet használó személyek számára a jelnyelvi megnyilatkozások tolmácsolására, ügyelve a tartalom, jelentés pontos, szöveghű átadására. Személyi tolmácsolás biztosítására életviteli ügyintézés során, hallássérült személyek részére.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 524 03
Vegyész technikus

A képzés feltételei

A jelnyelvi tolmács képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: B1 szintű jelnyelvi tudás
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

20%-elmélet
80%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 1000-1200 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 52 223 01 azonosító számú, Jelnyelvi tolmács megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10549- 12 A jelnyelvi tolmácsolás általános alapjai
 • 10550-12 A jelnyelvi tolmácsolás szakmai alapjai
 • 10551-12 A jelnyelvi tolmácsolás módszertana
 • 10552-12 Jelnyelvi tolmácsolás a gyakorlatban
 • 10553-12 Jelnyelv – B2 szinten
 • 10554-12 Jelnyelv – C1 szinten
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A jelnyelvi tolmács komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
C1 szintű jelnyelvi vizsga sikeres letétele. Minimum 20, maximum 30 oldalas záródolgozat leadása a vizsgát megelőzően 60 nappal. 800 gyakorlati óra, melynek 90%-a (720 óra) a képzőintézmény gyakorló termében, 10%-a (80 óra) igazolt terepgyakorlaton történik. A 80 óra terepgyakorlat 70%-át (56 óra) jelnyelvi tolmácsszolgálatoknál szakmai gyakorlat keretében, 30%-át (24 óra) jelnyelvi tolmácsszolgálatoknál, siketközösségben vagy hallássérültekkel foglalkozó ellátó helyeken letöltött hospitálás kereté-ben kell letölteni. A terepgyakorlat igazolásának módja: gyakorlatvezető értékelése, házi dolgozat, illetve a gyakorlati naplóban történő rögzítés, melyeket a tárgy oktatója fogad el.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu