Jelnyelvi szaktolmács - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Jelnyelvi szaktolmács
 • A szakképesítés OKJ száma: 53 223 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Anyanyelvi képzés
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
 • Az SzVK letöltése: 53_223_01_Jelnyelvi_szaktolmacs.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3514
Jelnyelvi tolmács
 • Jelnyelvi tolmács
 • Tolmácsszolgálat vezető

A jelnyelvi szaktolmács szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Jelnyelvi tolmács alap-szakképesítés munkaterületeiben meghatározott feladatokat gyakorolja. Jelnyelvi tolmácsolási feladatokat lát el a médiában. Színházi és művészi produkciókat jelnyelven interpretál jelnyelvhasználó közönség részére. Irodalmi művek jelnyelvi adaptációját hozza létre. Egyházi szertartásrendben jelnyelvi tolmácsolást biztosít jelnyelvhasználók számára. Jelnyelvi igazságügyi szakértői tevékenységet lát el. Speciális jelnyelvi tolmácsolást biztosít alacsony nyelvi kompetenciájú hallássérültek számára.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

megfelelő tolmácsolási technikák és módszerek alkalmazására médiában, színházi és művészeti produkciókon, egyházi szertartásokon. − szakmai tárgyalásokon, megbeszéléseken, tudományos konferenciákon, médiában, színházi és művészeti produkció- kon, egyházi szertartásokon hangzó nyelvi környezetben, jelnyelvhasználó személyek számára az elhangzottak tolmácso-lására, ügyelve a tartalom, jelentés pontos, szöveghű átadására. − szakmai tárgyalásokon, megbeszéléseken, tudományos konferenciákon és egyéb alkalmakon, hangzó magyar nyelvet használó személyek számára a jelnyelvi megnyilatkozások tolmácsolására, ügyelve a tartalom, jelentés pontos, szöveghű átadására.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 524 01
Gyógyszerkészítmény-gyártó

A képzés feltételei

A jelnyelvi szaktolmács képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: 52 223 01 Jelnyelvi tolmács szakképesítés, továbbá C1 szintű jelnyelvi tudás
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

20%-elmélet
80%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 200-240 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 53 223 01 azonosító számú, Jelnyelvi szaktolmács megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10555-12 Jelnyelvi tolmácsolási szakirányok

A jelnyelvi szaktolmács komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
160 gyakorlati óra, melynek 50%-a (80 óra) a képzőintézmény gyakorló termében, 50%-a (80 óra) igazolt terepgyakorlaton tör-ténik. A 80 óra terepgyakorlat 50%-át (40 óra) jelnyelvi tolmácsszolgálatoknál szakmai gyakorlat keretében, 50%-át (40 óra) jelnyelvi tolmácsszolgálatoknál, siketközösségben vagy hallássérültekkel foglalkozó ellátó helyeken letöltött hospitálás kereté-ben kell letölteni. A terepgyakorlat igazolásának módja: gyakorlatvezető értékelése, házi dolgozat, illetve a gyakorlati naplóban történő rögzítés, melyeket a tárgy oktatója fogad el.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu