Hangosító - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Hangosító
 • A szakképesítés OKJ száma: 51 521 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Gépgyártás, műszer- és fémipar
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése: 51_521_01_Hangosito.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3719
Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású
 • Keverős
 • Kábeles
 • Mikrofonos
 • Színházi hangtechnikus
 • Hangosító technikus
 • Diszpécser hálózat fenntartó

A hangosító szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A hangosító tevékenysége a művészeti, kulturális, közélet, a tömegtájékoztatás, az oktatás, az elektronikus kommunikáció, a szol-gáltatás és az ipar számos területére kiterjed. A hangosító munkájának döntő befolyása van a társadalmi kultúrára, a tömegtájé-koztatás minőségére, művészeti tevékenységre. A hangosító tevékenysége nagyfokú önállóságot, döntéshozási képességet, és figyelemkoncentrációt, gyakran kreativitást igénylő szellemi tevékenység, amihez állóképességet igénylő fizikai igénybevétel is tartozik. Munkáját jellemzően egyedül, vagy kis létszámú munkacsoportban, vagy más foglalkozások képviselőivel stábmunká-ban, egyéni felelősségvállalással végzi. Munkaterületétől függően, változó helyszíneken és gyakran változó emberi környezetben megteremti saját munkakörülményeit. Jellemző munkaterületei az előadó művészetek, a különféle tömegrendezvények. Napi munkájának végzéséhez szerteágazó tudományos és technikai területek eredményeit használja, jellemzően hangtani, teremakusz-tikai, pszichoakusztikai, elektroakusztikai, felvételtechnikai, rendszertechnikai, hangszerakusztikai, zeneelméleti, zenetörténeti, dramaturgiai, műfajismereti, hangzástörténeti, hangesztétikai, hangmérnöketikai, angol műszaki nyelvi, digitális technikai, számítástechnikai, produkciós, jogi, vállalkozási ismereteket, amelyekkel új minőséget közvetít.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

műfaji, stílus, felvétel-történeti, tartalmi és minőségi elemzést végezni, tartalmi, esztétikai, hangtechnikai minőségel-lenőrzést végezni - művészi szempontok alapján hangképet tervezni, kialakítani - a hangkép kívánalmainak megfelelő színházi, hangosító mikrofontechnikákat használni - színházi hangtechnikai munkát, koncert- és eseményhangosító munkát megtervezni, előkészíteni, dokumentálni, arc-hiválni - a hangtechnikai eszközök, berendezések, rendszerek működésének ismeretében előkészíteni a hangosítási hangtech-nikai munkát - színházi, hangosító berendezést, színházi, hangosító, kommunikációs rendszert telepíteni, üzembe helyezni, rend-szerré alakítani - számítógépet és számítástechnikai eszközt, hangtechnikai eszközt, berendezést, rendszert használni - munkafolyamatokat, hangfelvételeket, eszközöket, rendszereket ellenőrizni, hangtechnikai méréseket végezni - hangforrásokat, hanghordozókat kezelni - élő hangeseményeket közvetíteni, keverni - hangfelvételi utómunkálatokat végezni, hanganyagokat szerkeszteni - színházi előadásokat, koncerteket, egyéb eseményeket hangosítani - alkalmazkodni környezeti hatásokhoz, környezetvédelmi előírásokhoz - új eszközt, rendszert, technológiát megismerni, alkalmazni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 341 01
Kereskedő
szakképesítés
34 341 01
Eladó
szakképesítés
34 215 04
Virágkötő és virágkereskedő
szakképesítés

A képzés feltételei

A hangosító képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 51 521 01 azonosító számú, Hangosító megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10733-12 Az audiovizuális szakmák vállalkozási ismeretei és környezete
 • 10734-12 Hangtechnikai alapismeretek
 • 10735-12 Hangosítás

A hangosító komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu