Hangmester - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Hangmester
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 213 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése: 54_213_01_Hangmester.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3719
Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású
 • Keverős
 • Vágó
 • Hangfelvevő
 • Kábeles
 • Mikrofonos
 • Kapcsolótermi technikus
 • Műsorüzemi technikus
 • Adáslebonyolító videstúdió hangtechnikus
 • Adáslebonyolító rádióstúdió hangtechnikus
 • Videó- és filmszinkron készítő technikus
 • Mastering technikus
 • Archiváló
 • Hangkön

A hangmester szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A hangmester tevékenysége a művészeti, kulturális, közélet, a tömegtájékoztatás, a multimédia, az oktatás, a személyes és tömeg-, vagy telekommunikáció, az elektronikus kommunikáció, a szolgáltatás és az ipar számos területére kiterjed. A hangtechnikának döntő befolyása van a társadalmi kultúrára, a tömegtájékoztatás minőségére, önálló művészeti ágak alapja, önmagában is művé-szeti tevékenység, információ közvetítője, a legalapvetőbb, és a legtöbb hagyománnyal bíró emberi kommunikációs kapcsolatok támogatója, a modern, fenntartható civilizáció egyik pillére. A hangmester tevékenysége nagyfokú önállóságot, döntéshozási képességet, és figyelemkoncentrációt, gyakran kreativitást igénylő szellemi tevékenység, amihez állóképességet igénylő fizikai
igénybevétel is tartozik. Munkáját jellemzően egyedül, vagy kis létszámú munkacsoportban, vagy más foglalkozások képvi-selőivel stábmunkában, egyéni felelősségvállalással végzi. Munkaterületétől függően, változó helyszíneken és gyakran változó emberi környezetben megteremti saját munkakörülményeit. Jellemző munkaterületei az előadó művészetek, a zenekészítés, kü-lönféle tömegrendezvények, a telekommunikáció, a média. Napi munkájának végzéséhez szerteágazó tudományos és technikai területek eredményeit használja, jellemzően hangtani, teremakusztikai, pszichoakusztikai, elektroakusztikai, felvételtechnikai, rendszertechnikai, hangszerakusztikai, zeneelméleti, zenetörténeti, dramaturgiai, műfajismereti, hangzástörténeti, hangesztétikai, filmtörténeti, filmesztétikai, hangmérnöketikai, angol műszaki nyelvi, digitális technikai, számítástechnikai, produkciós, jogi, vállalkozási ismereteket, amelyekkel új minőséget, szellemi terméket hoz létre, vagy közvetít.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

műfaji, stílus, felvétel-történeti, tartalmi és minőségi elemzést végezni, tartalmi, esztétikai, hangtechnikai minőségel-lenőrzést végezni - művészi szempontok alapján hangképet tervezni, kialakítani - a hangkép kívánalmainak megfelelő színházi, hangosító, hangfelvételi, műsorkészítő, filmes mikrofontechnikákat használni - színházi hangtechnikai munkát, koncert- és eseményhangosító munkát, stúdiómunkát, filmes- videós munkát, műsort megtervezni, előkészíteni, dokumentálni, archiválni - a hangtechnikai eszközök, berendezések, rendszerek működésének ismeretében előkészíteni a hangosítási, a stúdiós, a műsorkésztő, a filmes, videós, internetes hangtechnikai munkát - színházi, hangosító, hangfelvételi berendezéseket, elektronikus hangszereket műsorgyártó és szétosztó, berendezést, színházi, hangosító, rádiós- televíziós információs, utasító, kommunikációs rendszert telepíteni, üzembe helyezni, rendszerré alakítani - számítógépet és számítástechnikai eszközt, speciális internetes hangtechnikai hardvert és szoftvert, hangtechnikai eszközt, berendezést, rendszert használni - munkafolyamatokat, hangfelvételeket, eszközöket, rendszereket ellenőrizni, hangtechnikai méréseket végezni - irányítani és ellenőrizni a felügyelete alá rendelt színházi, hangosító, stúdiós, filmes, videós, utószinkron, internetes hangtechnikai munkát - hangforrásokat, hanghordozókat kezelni - élő hangeseményeket közvetíteni, műsort létrehozni, analóg és digitális hangfelvételt készíteni, keverni -hangfelvételi utómunkálatokat végezni, hanganyagokat szerkeszteni - színházi előadásokat, koncerteket, egyéb eseményeket hangosítani - alkalmazkodni környezeti hatásokhoz, környezetvédelmi előírásokhoz - automatikus hangfelvételi, műsorlejátszó, információs rendszereket kialakítani és programozni - új eszközt, rendszert, technológiát megismerni, alkalmazni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A hangmester képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, ki-állítások, művésztelepek formájá

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 213 01 azonosító számú, Hangmester megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10733-12 Az audiovizuális szakmák vállalkozási ismeretei és környezete
 • 10734-12 Hangtechnikai alapismeretek
 • 10735-12 Hangosítás
 • 10736-12 Hangfelvétel, stúdiómunka
 • 10747-12 Műsorkészítés
 • 10748-12 Film-, videó, szinkronhang készítés
 • 10752-12 Internethang készítés
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A hangmester komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Vizsgára az bocsátható, aki a kötelező szakmai gyakorlatot a képző intézményben, vagy a képző intézménnyel jogviszonyban álló gyakorlati hely által igazoltan elvégezte.
Vizsgára az bocsátható, aki a vizsga megkezdése előtt 30 nappal az 5.4.1. pontban meghatározott feltételeknek eleget tevő lega-lább 5 hanganyagot, vizsgaremeket bemutatta.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu