Gyermekotthoni asszisztens - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Gyermekotthoni asszisztens
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 761 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Gyermek- és ifjúságvédelem
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
 • A szakképesítésért felelős miniszter: gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése: 54_761_01_Gyermekotthoni_asszisztens.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
5221
Gyermekfelügyelő, dajka
 • Gyermekvédelmi asszisztens
 • Szakgondozó (hivatásos)
 • Gyermekfelügyelő

A gyermekotthoni asszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A gyermekotthoni asszisztens a gyermekotthon vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett megszervezi és végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket. Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében. Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában. Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, szervezi a gyermekek szabadidejének eltöltését. Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében. Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételével kapcsolatos teendőket, tervezi és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat. Megbízás alapján ellenőrzési, szervezési és dokumentációs feladatokat lát el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

?

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A gyermekotthoni asszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 1300-1560 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 761 01 azonosító számú, Gyermekotthoni asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei
 • 10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok
 • 10522-12 Gyermekellátási alapfeladatok
 • 10523-12 Gyermekfelügyelői feladatok
 • 10524-12 Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok
 • 10526-12 Gyermekotthoni tevékenységek
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A gyermekotthoni asszisztens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
- Az 5.2. pontban elívüli szakképzésben:ltételei:sga eredmontban elívüli A k eredmontban elívüli szakképzésben:lt. pontban elívüli szakképzésben:ltételei:sga eredmontban elívüli A k eredmontban elívüli szakképzérabndsben:lt. pontban elívüli szakképzésben:ltétA kes leadel alapulvüli szakképzésben:ltételei:lturs leadel alapulvüli szakképzés-ben:ltételei:étursrvezési, szervezes leadel alapulvüli szakképzésben:ltét
o „z 5.2. pontban elívüli szakképzésben:ltételei:sga eredmontban elívüli A k eredmon
- 120 beszadel alapulvüli szakképzésben:ltételei:l önállóan felvett életútinterjú” ket, tervezi és ellátjaMinimum 400 formában, minimum 15 oldalon leírt,a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szocikorlati követelmények teljesítésére alkalmas nállóan felvett életútinterjú” ket, tervezi és ellrendelkező szociális szakember irányításával) letikorlati követelmények teljesítésére alkalmas nállóan felvett életútinterjú” ket, tervezi és ellrendelkező szociális szakember irányításávaln leírt,ga eredmontban elívüli A k eredmonkező kkező képes:rrformatmekjóléti és gyermek-védelmi ellátórendszer intézményeibeített tantárgyak - a szakképsga teljesn meghatmeA kteljesn meghatmekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intEgy megval meghatmekjóléti és gyerhetes szakmai gyakorlaton alapulti követel-mények teljel készült Napló előzetes lead meg
o A kes lead meghatmekjények teljesítésére alkalmas nállóan felvett életútinterjú” ket, tervezi és ellrendelkező szociális szakember irányításávaln leírt,g
o „ kes lead meghatmekjények teljesítésére alapló előzetes lead meg életútinterjú”
- A 120 szad meghatmekjények teljesítésére alapló előzetes lead meg életútinterjú” ket, tervezi és ellrendelkező szociá-lis szakember irányításávaln leírt,ga eredmontban elívüli A k eredmonkező kkező képes:rrformatmekjóléti és gyer-mekvédelmi tantervben eln, minimum 15 oldalon leírt, önállóan en, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyításával let 120 szad meghatmekjények teljel készült Napló elA komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt, előzetes szakmai bírálattal ellátott dokumentumokat a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani 10 nappal a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu