Elektromechanikai műszerész - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Elektromechanikai műszerész
 • A szakképesítés OKJ száma: 34 522 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Energetika, elektromosság
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Elektrotechnika-elektronika
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése: 34_522_01_Elektromechanikai_muszeresz.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7341
Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója
 • Elektromos gép- és készülékszerelő
 • Elektrolakatos
 • Elektromechanikai műszerész
 • Háztartás-elektronikai műszerész

Az elektromechanikai műszerész szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Elektromos, elektronikus, távközlési és ügyvitel-technikai készülékek, berendezések és műszerek bemérését, javítását és karbantartását végzi

A szakképesítéssel rendelkező képes:

irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használni - terveket, műszaki leírásokat olvasni, értelmezni - munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat alkalmazni - kiválasztani a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket - fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni (vágás, fúrás, forgácsolás, hajlítás, reszelés) - kisgépeket, kéziszerszámokat használni a technológiai alapműveleteknél - betartani és betartatni a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat - ügyfélkapcsolati tevékenységeket végezni - vállalkozást indítani, működtetni - hibát feltárni, hibát javítani - megrendelést, árajánlatot készíteni - elektromos elvi és huzalozási kapcsolási rajzot olvasni és értelmezni - berendezések gépkönyveit használni, az üzembe helyezési utasításokat betartani - elektromos feladatokat végezni - NYÁK-lemezt készíteni - elvégezni a bekötéseket, huzalozásokat - ellenőrizni, szükség szerint javítani vagy kicserélni a vezérlőpanelt, elektromos alkatrészt - villamos mennyiségeket mérni - villamos biztonságtechnikai méréseket végezni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 481 05
Műszaki informatikus
szakképesítés
54 482 01
IT mentor
szakképesítés
54 213 05
Szoftverfejlesztő
szakképesítés
34 523 02
Számítógép-szerelő, -karbantartó
szakképesítés
54 481 06
Informatikai rendszerüzemeltető
szakképesítés
54 481 02
Gazdasági informatikus
szakképesítés
54 481 01
CAD-CAM informatikus
szakképesítés
51 481 06
Hálózati támogatási munkatárs
részszakképesítés

A képzés feltételei

Az elektromechanikai műszerész képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Iskolai előképzettség:
alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában

 • Szakmai előképzettség: nem
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: kötelező

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Minimális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 34 522 01 azonosító számú, Elektromechanikai műszerész megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10007-12 Informatikai és műszaki alapok
 • 10008-12 Ügyfél-kommunikáció
 • 10006-12 Elektromechanikai ismeretek

Az elektromechanikai műszerész komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az V.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu