Divat- és stílustervező - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Divat- és stílustervező
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 211 02
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Képző - és iparművészet
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
2723
Iparművész, gyártmány és ruhatervező
 • Stylist
 • Divattervező

A divat- és stílustervező szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A stílustanácsadó és divattervező vizuális műveltséggel, fejlett színérzékkel, rajzi-, festészeti- és öltözék kivitelezési is-meretekkel rendelkező szakember Ruhatervezői és stílustanácsadói feladatokat lát el, figyelembe véve a megrendelő elvárásait, adott- ságait, tulaj-donságait (alkat, életkor, egyéniség, öltözködési stílus), az aktuális divatirányzatokat, funkcionális és esztétikai szempontokat, a gazdaságossági tényezőket.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

ruhatervező iparművész irányításával vagy önállóan végezni öltözködési- és stílustanácsadást - figyelemmel kísérni a jelentős hazai és nemzetközi tervezők, cégek divatirányzatait és a szín-, alapanyag-, for-matrendeket - öltözéket, kiegészítőt tervezni - szabadkézzel vagy számítógépes programmal, kollekciót állítani össze - adott formai, stilisztikai viszonyoknak megfelelően - szabásmintát és gyártmányrajzot készíteni, munkafolyamatát dokumentálni - elképzeléseit vizuálisan is tudja prezentálni - vázlat, divatrajz formájában, szabadkézzel vagy számítógépes program segítségével - öltözékek, kollekciók bemutatásában részt venni (divatfotó, divatfilm, kiállítás, divatbemutató), ezekhez kon-cepciót kialakítani - részt venni modellügynökségek, divatlapok, üzletek, kiállítási enteriőrök layoutjának kialakításában - figyelemmel kísérni a kortárs divat alkotásait, eredményeit, alkotók munkáit - ismerni és alkalmazni a kortárs média lehetőségeit - forrásanyagot, információt gyűjteni, inspirációt keresni a munkához, koncepciót kialakítani - tájékozódni a munkavállalás, a vállalkozások aktuális gazdasági - jogi feltételeiről - alkalmazni marketing ismereteit - kialakítani vevőkörét - piacot kutatni, megrendelőt, megbízót keresni - vázlatokat készíteni, koncepcióját, elképzeléseit rajzi vagy plasztikus formában megjeleníteni - folyamatosan felhasználni, bővíteni művészettörténeti, népművészeti és művészetelméleti ismereteit - részt venni a kivitelezés, a gyártás folyamatában, hogy a tervnek megfelelő termék készüljön e

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A divat- és stílustervező képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállí-tások, művésztelepek formájá

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 211 02 azonosító számú, Divat- és stílustervező megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás
 • 10587-12 Művészeti vállalkozások működtetése
 • 10588-12 Tervezés és technológia
 • 10598-12 Stílus és divat szakmai rajz és modern és kortárs szakmai környezet
 • 10599-12 Divattervezés
 • 10600-12 Stílusalakítás
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A divat- és stílustervező komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. Vizsgaremek és szakmai dokumentáció elkészítése és leadása. Szakmai portfolió készítése és leadása a tanulmányok során készült munkákból

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu