Díszítő festő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Díszítő festő
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 211 03
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Képző - és iparművészet
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1995
 • Az SzVK letöltése: 55_211_03_Diszito_festo.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3719
Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású
 • Díszítő festő
 • Műemléki díszítőfestő
 • Műemléki asszisztens
 • Freskó restaurátor asszisztens
 • Templom festő
 • Festő
 • Dekorációs festő
 • Dekorfelirat készítő
 • Kirakati díszítőfestő
 • Színházi díszletfestő
 • Festőrestaurátor aszisztens
 • Díszletező-díszítő
 • Képtári techn

A díszítő festő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A díszítőfestő új és felújításra váró vagy műemléki védettség alatt álló épületekben díszítőfestő munkálatokat végez. Stílus- és eljáráshű rekonstrukciós feladatokat old meg, műemlékvédelmi szakember, restaurátor, képző- és iparművész, illetve tervező építész szakmai irányításával. Vizuális, rajzi és szakmai képzettsége alkalmassá teszi, hogy megfelelő szakmai színvonalon elké-szítsen külső- és belső téri, hagyományos és modern díszítőfestéseket. A díszítőfestészet műfajában részt vesz a technikai előké-szítés, kivitelezés megszervezésének az anyagszükséglet felmérésének munkálataiban. Alapos szakmai, művészettörténeti ismere-tekkel rendelkezik, ami képessé teszi arra, hogy kivitelezési feladatokat önálló vállalkozóként is megoldjon, illetve tanulmányait tovább folytassa főiskolán vagy egyetemen

A szakképesítéssel rendelkező képes:

freskófestést készíteni - seccofestést készíteni - ccgrafittót készíteni - stukkófestést készíteni - aranyozási technikákat alkalmazni - faerezési technikákat alkalmazni - márványozási technikákat alkalmazni - a patinázás technikáit alkalmazni - plasztikus vonalazást alkalmazni - kőmozaikot készíteni - kerámiamozaikot készíteni - antikolt felületeket létrehozni - sablonnal készíteni el a feliratot, reklámfestményt

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 213 07
Nyomdaipari technikus

A képzés feltételei

A díszítő festő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
nincs

 • Szakmai előképzettség: 54 211 03 Festő
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
90 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Minimális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 55 211 03 azonosító számú, Díszítő festő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10608-12 Díszítőfestő szakmai rajz és kortárs szakmai környezet
 • 10609-12 Díszítőfestészet
 • 10607-12 Díszítőfestő tervezés és technológia

A díszítő festő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantár-gyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modul-záró vizsga teljesítésével. Vizsgaremek készítése. Szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu