Szõlõtermesztõ - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Szõlõtermesztõ
 • A szakképesítés OKJ száma: 31 622 01
 • A szakképesítés szintje: Középszintû (8. évfolyam után)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Mezõgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A szõlõtermesztõ szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Vállalkozást alapít/mûködtet/szüntet meg
Tervet készít, kalkulációt végez
Elõkészítõ tevékenységet végez, végeztet
Növényápolást végez, végeztet
Eszközöket, gépeket használ, üzemeltet és karbantart
Elõírások szerint dolgozik, dolgoztat
Dokumentációt használ, készít, készíttet
Irányítási, szervezési feladatokat ellát
Szaporítóanyagot elõállít
Növényt nevel, neveltet
Piaci elõkészítést végez, végeztet
Értékesítést végez, végeztet
Dohánytermesztési feladatokat lát el
Gyümölcstermesztési feladatokat lát el
Szõlõtermesztési feladatokat lát el
Zöldségtermesztési feladatokat lát el
Gombatermesztési feladatokat lát el
Fûszernövény-termesztési feladatokat lát el
Gyógynövénytermesztési feladatokat lát el

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A szõlõtermesztõ képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhetõ az e rendelet 3. számú mellékletében a mezõgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetõek a szakképzést elõkészítõ évfolyam keretében is.

VAGY

Iskolai előképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 2000 óra

Választható képzési formák:

A(z) 31 622 01 azonosító számú, Szõlõtermesztõ megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A szõlõtermesztõ komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letételével

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
A képzési programban elõírt gyakorlat teljesítésérõl szóló igazolás

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu