Szociális segítõ - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Szociális segítõ
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 762 01
 • A szakképesítés szintje: Emelt szintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A szociális segítõ szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szociális segítés alapfeladatait látja el
Ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatokat lát el
Szociális és gyermekvédelmi ügyeket intéz
Részt vesz a döntés-elõkészítõ munkában
Közremûködik a szolgáltatások megszervezésében, irányításában
A szociális munkás irányításával részfeladatokat lát el a szociális problémamegoldásban
Önállóan szociális segítõ tevékenységet folytat
Baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsõsegélyt nyújt
Szabadidõs és rekreációs programokat szervez és vezet
Részt vesz a szociális munka adminisztrációjának kialakításában és mûködtetésében
Szakemberek irányításával rehabilitációs programokat valósít meg
Részt vesz a fogyatékosokat ellátó és rehabilitációs intézmények adminisztrációjának
kialakításában, mûködtetésében
Prevenciós, egészségmegõrzõ, -fejlesztõ, mentálhigiénés tevékenységet folytat és ilyen
programokat szervez
Munkajellegû foglalkozásokat szervez
Közösségi és kistérségi társadalmi integrációt segítõ tevékenységet végez

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A szociális segítõ képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
szociális asszisztens

Iskolai előképzettség:

 • Szakmai előképzettség:
 • Előírt gyakorlat:
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: 2000 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 762 01 azonosító számú, Szociális segítõ megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A szociális segítõ komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli felnõttképzések esetén:
A személyes gondoskodás területén dolgozók képzése esetén:
A szakképesítés megszerzéséhez szükséges követelménymodulok modulzáró vizsgájának
eredményes letétele
Az 1., 7., 9., 11., 12. és 13. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben megadott
témában életinterjú, illetve záródolgozat elkészítése minimum 15, maximum 20 gépelt oldal
terjedelemben
A 120 órás szakmai készségfejlesztésrõl szóló i

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu