Szobrász - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Szobrász
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 211 15
 • A szakképesítés szintje: Emelt szintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1995
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A szobrász szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szobrász a szakma területén képes önállóan, alkotó módon megoldani feladatokat, használni a szobrászat hagyományos és új anyagait (agyag, kõ, fa, fém, gipsz, mûanyagok) és eljárásait (mintázás, faragás, öntés, domborítás)
Mûvészi és mûvészettörténeti ismeretei alapján képes bizonyos szintû tervezési és kivitelezési feladatok megoldására, valamint a tanulmányok folytatására a mûvészeti egyetemeken
A díszítõ szobrász új és felújításra váró, vagy mûemléképületek díszítõ gipszszobrászati munkáit végzi
Stílus és eljáráshû módon old meg rekonstrukciós feladatokat (építészeti, mûemlékvédelmi szakember irányításával)
Vizuális, rajzi és plasztikai képzettsége alapján kül- és beltéri épületdíszítõ elemek prototípusait készíti el, valamint ezek sokszorosításához szükséges, különbözõ anyagú gyártóformákat
Restaurálja a sérült díszítõelemeket, részt vesz a sorozatgyártásban és a díszítõelemek helyszíni elhelyezésében. Elvégzi a kész munkák felületkezelését
A kõszobrász a felújítandó, védettség alatt álló alkotások és emlékmûvek kõszobrász restaurációs munkáit végzi a megfelelõ szakember irányításával (mûvész, mérnök, mûemlékvédelmi szakember)
Kõbõl készít építészeti elemeket, sírköveket, külsõ- és beltéri szobrokat

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
55 211 05
Jelmeztervező
54 211 01
Dekoratőr
54 211 03
Festő
54 211 04
Grafikus
54 211 05
Kerámiaműves
54 211 06
Ötvös
54 211 07
Szobrász
54 211 08
Textilműves
54 211 09
Üvegműves
54 211 10
Művészeti és médiafotográfus

A képzés feltételei

A szobrász képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga; párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú isk

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 3600 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 211 15 azonosító számú, Szobrász megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A szobrász komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési idõ alatt egyéni felkészülés is lehetséges
Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letételével

Az 1. vizsgarész megkezdésének feltétele portfólió leadása a képzõ intézmény által megadott határidõre

A 3., 7., 8. és 9. vizsgarészek megkezdésének feltétele szobrász vizsgaremek (az szakképesítés- elágazásnak megfelelõ) készítése, a képzõ intézmény javaslatai alapján, a képzés utolsó 3 hónapja alatt

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu