Színházi moderátor - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Színházi moderátor
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 213 02
 • A szakképesítés szintje: Felsõfokú (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1999
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A színházi moderátor szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az intézmény mûvészeti és gazdasági vezetõjével együttmûködve kialakítja az évadok
programját megtervezi a társulat arculatát, az elõadásokhoz köthetõ PR munkát
Elvégzi az évadtervek és a próbarendek koordinálását, idõpontok, próbák, személyek, termek
összekapcsolását
Részt vesz pályázatok írásában, kalkulációk és kimutatások készítésében, a financiális háttér
megteremtésében
Részt vesz a szöveggondozás fázisaiban, a színházi munka eredményérõl szóló elsõdleges
dokumentumok elkészítésében
A rendezõ és a dramaturg asszisztenseként koordináló-alkotó szerepet tölt be a színházi
produktum megalkotásának folyamatában
Figyelemmel kíséri, alkalmanként irányítja a próbákat, és a színház személyzetének munkáját
koordinálja

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A színházi moderátor képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga

 • Szakmai előképzettség:
 • Előírt gyakorlat:
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: óra

Választható képzési formák:

A(z) 55 213 02 azonosító számú, Színházi moderátor megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A színházi moderátor komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési programban elõírt gyakorlat teljesítésérõl szóló igazolás.

A képzési programban elõírt terjedelemben és határidõre elkészített szakdolgozat leadása.

Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga

eredményes letételével.

A 4. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgamunka elkészítése, valamint az errõl készült

jegyzõkönyv és a mestermunkát tartalmazó hordozóeszköz eljuttatása a szakmai

vizsgabizottsághoz a vizsga megkezdése elõtt 10 nappal.

A mestermunka egy tetszõleges technikával rögzített, maximum 20 perc idõtartamú

produkció, amely megfelelõen bizonyítja, hogy a jelölt rendelkezik a moderátor munkakör

betöltéséhez szükséges ismeretekkel és képességekkel. A jelölt a mestermunka elkészítéséhez

köteles konzulenst választani a gyakorlatvezetõ tanárok közül. A konzulens a szinopszistól

egészen a forgatókönyv megvalósításáig figyelemmel kíséri, és tanácsaival segíti a produkciót

készítõ vizsgázót, majd a konzulens javaslatot tesz az elkészült mestermunka érdemjegyére.

A 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatának - a szakdolgozatvédésnek - feltétele a min. 30 oldal

terjedelemben elkészített dolgozat beadása a vizsgát megelõzõen 30 nappal.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu