Szennyvíztechnológus - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Szennyvíztechnológus
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 853 02
 • A szakképesítés szintje: Emelt szintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Környezetvédelem-vízgazdálkodás
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A szennyvíztechnológus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Szakmai elõírásokat alkalmaz
Munkaszervezési feladatokat lát el
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Oktatáson-képzésen részt vesz illetve tart
Részt vesz a tervkészítési munkákban
Kapcsolatot tart
Dokumentációkat kezel, tárol, nyilvántart
Méréseket végez és értékel
Technológiát, résztechnológiát üzemeltet és/vagy üzemelést irányít
Víziközmû hálózati munkákat végez
Ügyfélszolgálati tevékenységet lát el
Ipari vízgazdálkodási feladatokat végez
Üzemelteti a szennyvíztisztító telepi technológiát
Közremûködik a vízminõségi jellemzõk mérésében
Csatornahálózat üzemeltetést végez, irányít
A csatornamû-karbantartási feladatait végzi, irányítja
Üzemelteti, ellenõrzi a csatornamû-rendszer gépészeti berendezéseit
Üzemelteti az ivóvíz-elõállítás technológiáját
Közremûködik a vízminõségi jellemzõk mérésében
Vízmûhálózat üzemeltetést végez, irányít
A vízmû karbantartási feladatait végzi, irányítja
Üzemelteti, ellenõrzi a vízmûrendszer gépészeti berendezéseit

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A szennyvíztechnológus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 2000 óra

Választható képzési formák:

A(z) 54 853 02 azonosító számú, Szennyvíztechnológus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A szennyvíztechnológus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letételével

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu