Számítógépes dekoratõr - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Számítógépes dekoratõr
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 211 04
 • A szakképesítés szintje: Középszintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A számítógépes dekoratõr szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A kereskedelmi, szolgáltatói megrendelõi igényeknek megfelelõ térbeli dekoratõri áru- és
látványrendezõi és/vagy elektronikus nyomtatott, síkban és/vagy plasztikusan
megjelenített kereskedelmi, PR, és alkalmazott mûvészeti, esztétikai feladatokat végez
Önálló vállalkozóként is a külsõ és belsõ dekoratõri látványtervek (eladáshelyi reklám)
tervezése, készítése, a kivitelezés megszervezése, a szükséges installációs anyagok
beszerzése, megrendelése, elkészítése vagy elkészíttetése a feladata
Áru- és látványrendezõi munkákat tervez, elõkészít, szervez, megvalósít, majd
üzemeltetésre átad és leszámláz
Részt vesz az elektronikus kereskedelem és a szolgáltatások teljes kínálatai
vertikumában: áru- és látványrendezés, elektronikus fotózás, grafikai-tipográfiai
képfeldolgozás, multimédia, Internetre küldés, vagy a nyomtatott megjelenítés területén

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
55 720 01
Egészségügyi gyakorlatvezető

A képzés feltételei

A számítógépes dekoratõr képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: 1500 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 211 04 azonosító számú, Számítógépes dekoratõr megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A számítógépes dekoratõr komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési idõ alatt egyéni felkészülés is lehetséges
Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letételével

Az 1. vizsgarész megkezdésének feltétele portfólió leadása a képzõ intézmény által megadott határidõre

A 3. és 5. vizsgarész megkezdésének feltétele:
megadott szempontok szerint elkészített tervdokumentáció

A 9. vizsgarész megkezdésének feltétele:
a 3. és 5. vizsgarész sikeres teljesítése, valamint dekoráció, vagy kirakat vizsgamunka elkészítése, bemutatása és dokumentálása, a képzõ intézmény javaslatai alapján

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu