Sajtótechnikus - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Sajtótechnikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 213 01
 • A szakképesítés szintje: Felsõfokú (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A sajtótechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A kommunikátor önkormányzatok, vállalkozások, alapítványok, államigazgatási, érdekvédelmi és civil szervezetek alkalmazottjaként a belsõ és a külsõ kommunikációs kapcsolatok felelõse
A kommunikátor egyik elsõ számú munkatársa a legfelsõbb szintû vezetõnek
Tanácsaival segíti döntéseinek kialakításában, elemzéseket és háttér-információkat ad az egyes döntések különbözõ szintû fogadtatásához, mind a politikai, kulturális és társadalmi szférában, mind a konkurencia köreiben
Felelõs a szervezet, intézmény egységes arculatáért
A kommunikátor az a személy, aki egy személyben – átfogó koncepció jegyében – gondoskodik az adott intézmény, szervezet különbözõ szintû kommunikációs kapcsolatairól
Az idegen nyelvû PR asszisztens cégek, vállalatok, stb. alkalmazottjaként a külsõ idegen nyelvû kommunikációs kapcsolatokért felelõs
Gondozza az adott szervezet idegen nyelvû megjelenését, beleértve annak idegen nyelvû leírását, bemutatását

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
55 720 01
Egészségügyi gyakorlatvezető

A képzés feltételei

A sajtótechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 55 213 01 azonosító számú, Sajtótechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A sajtótechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési programban elõírt gyakorlat teljesítésérõl szóló igazolás
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letételével

A 2. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott témában minimum 20, maximum 40 oldal terjedelemben elkészített záródolgozat beadása a vizsgát megelõzõen 30 nappal. A dolgozatot szövegszerkesztõn kell megírni, amelyben – szükség szerint – táblázatok, ábrák is szerepelhetnek

Az Idegennyelvi kommunikátor elágazás esetében a
Közös Európai Referenciakeret szerinti B2-es szintû nyelvtudást igazoló államilag elismert komplex nyelvvizsga.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu