Ruhaipari technikus - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Ruhaipari technikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 542 01
 • A szakképesítés szintje: Emelt szintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Könnyûipar
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A ruhaipari technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Ügyel a biztonsági elõírások betartására
Minõségbiztosítást végez
Meghatározza a feldolgozásra kerülõ anyagok tulajdonságait
Irányítja a termelést
Elektronikus adatfeldolgozást végez
Gyártmánytervezést végez
Próbagyártást végez
Gyártástechnológiát kidolgoz
Végterméket minõsít
Gyártástechnológiát kidolgoz, gyártási folyamatot szervez

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 541 02
Élelmiszeripari technikus

A képzés feltételei

A ruhaipari technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 2000 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 542 01 azonosító számú, Ruhaipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A ruhaipari technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes
letételével
A 9. és a 13. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott témában, minimum 20,
maximum 30 oldal terjedelemben elkészített szakdolgozat beadása. A szakdolgozat leadási határideje: a
szorgalmi idõszak utolsó napja.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu