Robbanásbiztos berendezés kezelõje - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Robbanásbiztos berendezés kezelõje
 • A szakképesítés OKJ száma: 31 522 05
 • A szakképesítés szintje: Középszintû (8. évfolyam után)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Elektrotechnika-elektronika
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2011
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A robbanásbiztos berendezés kezelõje szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A robbanásbiztos villamos berendezés kezelés, szerelés keretében a szakember robbanásveszélyes, vagy
késõbb annak minõsített környezetben elosztó-berendezést, erõs- és gyengeáramú vezetékhálózatot,
fûtõkábelt, érzékelõ-, vezérlõ- és szabályozókészüléket, világítási berendezést és készüléket, valamint
ezen helyeken található gépészeti berendezéseket, villámhárító berendezést létesít és felülvizsgál, hibákat
tár fel, karbantart, javít és felújít, ezen berendezések kezelését elvégzi.
A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort
szerel, villamos gépet, készüléket létesít és felülvizsgál, hibákat tár fel, karbantart, javít és felújít, ezen
berendezések kezelését elvégzi. Gépészeti berendezések szerelése során a helyi technológiai igényeket
kiszolgáló gépészeti berendezést létesít és felülvizsgál, karbantart, javít és felújít, ezen berendezések
kezelését elvégzi.
Robbanásbiztos berendezéseket üzembe helyez, üzemeltet, ellenõriz, karbantart.
Munkája során villamos ellenõrzõ méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelõ eszközök
alkalmazásával.
Robbanásbiztos helyiségekre, szabadterekre vonatkozó zónabesorolási szabályokat betartja.
Munkáját mûszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével
végzi, munkájáról dokumentációt készít.
Biztonsági, környezetvédelmi elõírásokat betartja, betartatja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A robbanásbiztos berendezés kezelõje képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhetõ az e rendelet 3. számú mellékletében az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetõek a szakképzést elõkészítõ évfolyamon keretében is.

Iskolai előképzettség:
szükséges szakirányú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: szükséges villamos, vagy gépész szakirányú végzettség
 • Előírt gyakorlat: 3 év szakmai gyakorlat az elõírt szakmai végzettség megszerzését követõen
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

90%-elmélet
10%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: 300 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 31 522 05 azonosító számú, Robbanásbiztos berendezés kezelõje megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A robbanásbiztos berendezés kezelõje komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu