Rendõrszervezõ - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Rendõrszervezõ
 • A szakképesítés OKJ száma: 61 861 01
 • A szakképesítés szintje: Felsõfokú (felsõfokú végzettséggel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Egyéb szolgáltatások
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A rendõrszervezõ szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Általános szolgálati feladatokat lát el
Eszközöket kezel, használ
Adminisztratív, ügykezelési feladatokat végez
Kommunikál szervezeten belül és kívül

A határrendész:
Határrendészettel kapcsolatos feladatokat végez
Közremûködik a közbiztonság, a közrend fenntartásában
Államigazgatási és rendészeti feladatokat végez
Vezetési, szervezési és ellenõrzési feladatokat lát el
Elemez és erõforrásokat biztosít

A rendõr:
A közrend és közbiztonság megõrzésével összefüggõ feladatokat végez
Õr- és ügyeleti szolgálatot lát el
Rendõri csapaterõs feladatokat lát el
Közlekedésrendészeti feladatokat lát el
Bûnüldözési feladatokat lát el
Államigazgatási, rendészeti feladatokat lát el
Vezetési, szervezési, ellenõrzési feladatokat lát el
Személy- és objektumvédelmi feladatokat lát el
Egyéb szolgálati feladatot lát el

A polgári védelmi foglakozású:
Polgári védelmi feladatokat szervez
Polgári védelmi kirendeltség és irodavezetõi feladatot végez
Katasztrófavédelmi megelõzési tevékenységet végez
Mentésszervezési feladatot lát el
Helyreállítási feladatokat szervez
Hatósági feladatot lát el a veszélyes anyagok súlyos balesetei megelõzése érdekében

A tûzoltó:
Tûzvédelmi ellenõrzést végez
Tûzvédelmi hatósági tevékenységet végez
Részt vesz a tûzvizsgálatban
Helyszíni bírságot szab ki
A szervezet képviseletében szakértõi feladatot lát el
Napi szolgálati feladatokat szervez, irányít
Továbbképzést, gyakorlatokat szervez
Riasztásban vesz részt
Tûzoltás-vezetõi feladatot lát el
Mûszaki mentés vezetõi feladatot lát el
Ügyeletvezetõi feladatot lát el

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A rendõrszervezõ képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
A szakképzõ intézménybe – a munkáltató által támogatott – szakképesítésre történõ jelentkezést (mint pályázati kérelmet) az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban és a rendvédelmi szerveknél hivatásos szolgálati állományban, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, továbbá munkaviszonyban lévõ, az állam által elismert felsõfokú (egyetemi vagy fõiskolai) végzettséggel rendelkezõ nyújthat be.

Iskolai előképzettség:
felsõfokú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Minimális óraszáma: 1400 óra

Választható képzési formák:

A(z) 61 861 01 azonosító számú, Rendõrszervezõ megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A rendõrszervezõ komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A modulzáró vizsga eredményes letétele.
A képzési programban elõírt gyakorlat teljesítésérõl szóló igazolás.
A 0773-06 azonosító számú Rendészeti szervezési közös feladatok követelménymodul
elõírásai alapján megvalósított jelenléti oktatásban való részvételrõl szóló igazolás.
Rendõrszervezõ
Szakmai vizsgára az a képzésben résztvevõ bocsátható, aki a rendõrszervezõ szakképzésnek
– a szakképzést végzõ által kidolgozott – képzési programjában elõírt tanulmányi
kötelezettségeinek eleget tesz, továbbá a képzési programban elõírt idõtartamú és formájú
területi szakmai gyakorlatot – a számára meghatározott rendvédelmi szervnél –
eredményesen teljesíti.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu