Rendõr „zászlós” - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Rendõr „zászlós”
 • A szakképesítés OKJ száma: 52 861 06
 • A szakképesítés szintje: Középszintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Egyéb szolgáltatások
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2011
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A rendõr „zászlós” szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A jogszabályokban meghatározott, az általános rendõrségre vonatkozó feladatokat lát el
Általános szolgálati feladatokat teljesít
Szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezel, használ
Adminisztratív, ügykezelési feladatokat végez
Felvilágosít, felvilágosítást kér, segítséget nyújt a rászorulóknak
Õrzési, objektum-, létesítményvédelmi és általános személyvédelmi feladatokat lát el
Járõrszolgálatot lát el, intézkedéseket foganatosít és határforgalmat ellenõriz
Személyes szabadságot nem, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedést
foganatosít, kényszerítõ eszközöket alkalmaz
Rendõri csapaterõs feladatokat teljesít
Idegenrendészeti és menekültügyi feladatok ellátásába vesz részt
Közrendvédelmi,- közlekedésrendészeti, bûnügyi, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti
és határrendészeti feladatokat lát el
Idegen nyelven kommunikál, intézkedik
Személy- és objektumvédelmi feladatot végez

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A rendõr „zászlós” képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
-

 • Szakmai előképzettség: 52 861 06 Rendõr szakképesítés bármelyik szakképesítés-elágazása vagy 52 8912 02 Rendõr szakképesítés
 • Előírt gyakorlat: 3 év
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

75%-elmélet
25%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: 500 óra

Választható képzési formák:

A(z) 52 861 06 azonosító számú, Rendõr „zászlós” megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A rendõr „zászlós” komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolai rendszerû szakképzés esetén:

Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga

eredményes letételével

Az elõírt területi szakmai gyakorlatok eredményes teljesítése

E szakmát gyakorlókra vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott - fizikai, erõnléti

követelmények norma szerinti legalább megfelelt szintû teljesítése

A 10. és 12. vizsgarész megkezdésének feltétele az elsõ vizsgafeladat megkezdése elõtt

szakmai dokumentáció leadása

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:

A modulzáró vizsga eredményes letétele

A képzési programban elõírt gyakorlat teljesítésérõl szóló igazolás

A 10. és 12. vizsgarész megkezdésének feltétele az elsõ vizsgafeladat megkezdése elõtt

szakmai dokumentáció leadása

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu