Rádiós, televíziós hangmenedzser - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Rádiós, televíziós hangmenedzser
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 213 02
 • A szakképesítés szintje: Emelt szintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A rádiós, televíziós hangmenedzser szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Hangtechnikai eszközt és berendezést, rendszert, mûködési módot megismer
Elõkészíti a hangtechnikai munkát
Alapvetõ mikrofontechnikákat használ
Számítógépet és számítástechnikai eszközt használ
Hangképet alakít ki mûvészi szempontok alapján, hanganyagokat szerkeszt
Hangforrásokat, hanghordozókat kezel
Hangtechnikai méréseket végez, munkafolyamatokat, hangfelvételeket, eszközöket,
rendszereket ellenõriz
Elõkészíti és megtervezi és dokumentálja a színházi hangtechnikai munkát
Színházi hangosító berendezéseket telepít, üzembe helyez, rendszerré alakít
Színházi információs rendszert használ
Színházi mikrofonrendszereket használ
Színházi elõadásokat hangosít
Irányítja és ellenõrzi a felügyelete alá rendelt színházi hangtechnikai területet
Elõkészíti, megtervezi és dokumentálja a koncert- és eseményhangosító munkát
Koncert- és eseményhangosító berendezéseket telepít, üzembe helyez, rendszerré alakít
Hangosító információs rendszert használ, utasító rendszert telepít
Hangosító mikrofonrendszereket használ
Koncerteket, egyéb eseményeket hangosít
Alkalmazkodik a környezeti hatásokhoz, környezetvédelmi elõírásokhoz
Irányítja és ellenõrzi a felügyelete alá rendelt hangosító munkát
Elõkészíti a hangfelvételi stúdiómunkát
Hangfelvételi berendezéseket, elektronikus hangszereket telepít, üzembe helyez,
rendszerré alakít
Automatikus hangfelvételi rendszereket alakít ki és programoz
Analóg és digitális hangfelvételt készít, kever
Hangfelvételi utómunkálatokat végez
Hangfelvételi munkafolyamatokat, hangfelvételeket dokumentál
Hangtechnikai eszközt, berendezést, rendszert használ
Mûfaji, stílus, felvétel-történeti, tartalmi és minõségi elemzést végez
Irányítja és ellenõrzi a felügyelete alá rendelt hangtechnikai területet
Elõkészíti a rádiós, televíziós hangfelvételi munkát
Hangfelvételi berendezéseket, elektronikus hangszereket telepít, üzembe helyez,
rendszerré alakít
Kommunikációs rendszert, rendszertechnikai szinkronkapcsolatot hoz létre, felügyel,
irányít
Speciális hangtechnikai hardvert és szoftvert alkalmaz
Analóg és digitális hangfelvételt készít, kever
Élõ hangeseményeket közvetít, mûsort hoz létre
Mûsordokumentációt készít, archivál
Hangtechnikai eszközt, berendezést, rendszert használ
Irányítja és ellenõrzi a felügyelete alá rendelt rádiós és televíziós hangtechnikai területet
Elõkészíti a filmes, videós hangfelvételi munkát
Hangfelvételi berendezéseket telepít, üzembe helyez, rendszerré alakít
Analóg és digitális hangfelvételt készít, kever
Filmes munkafolyamatokat, hangfelvételeket dokumentál
Filmes hangtechnikai eszközt, berendezést, rendszert használ
Irányítja és ellenõrzi a felügyelete alá rendelt filmes, videós, utószinkron hangtechnikai
területet
Elõkészíti az internetes hangtechnikai munkát
Speciális internetes hangtechnikai hardvert és szoftvert alkalmaz
Utómunkálatokat végez
Hangtechnikai eszközt, berendezést, rendszert használ
Ellátja a filmhangtervezõi hangtechnikai feladatokat
Ellátja a hangmûvész stúdiómenedzseri hangtechnikai feladatokat
Ellátja a hangzástechnikusi/hangrestaurátori hangtechnikai feladatokat
Ellátja a hangtárvezetõi hangtechnikai feladatokat
Ellátja a produkciós hangmenedzseri hangtechnikai feladatokat
Ellátja a rádiós, televíziós hangmenedzseri feladatokat

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
55 725 11
Klinikai fogászati higiénikus
55 725 18
Klinikai laboratóriumi szakasszisztens
55 725 21
Szövettani szakasszisztens
55 726 02
Sportmasszőr
54 726 03
Ergoterapeuta
54 725 09
Radiográfiai asszisztens
54 725 07
Klinikai neurofiziológiai asszisztens
54 725 06
Kardiológiai és angiológiai asszisztens
54 725 05
Gyakorló szövettani asszisztens
54 725 04
Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
54 725 03
Fizioterápiás asszisztens
54 725 02
Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus
54 723 03
Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
54 723 01
Gyakorló mentőápoló
54 720 03
Gyógyszertári asszisztens
54 720 02
Fogászati asszisztens
55 723 01
Ápoló
55 720 01
Egészségügyi gyakorlatvezető

A képzés feltételei

A rádiós, televíziós hangmenedzser képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
-

 • Szakmai előképzettség: 54 213 02 0000 00 00 Hangtechnikus
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: 600 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

A(z) 54 213 02 azonosító számú, Rádiós, televíziós hangmenedzser megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A rádiós, televíziós hangmenedzser komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letételével

A 2., 4., 9., 10. és 11. vizsgarészek megkezdésének feltétele a vizsgarészekben meghatározott tartalmú hanganyagok beadása a vizsgát megelõzõen 30 nappal

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu