Gyógynövény- és fûszernövénytermesztõ és -feldolgozó - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Gyógynövény- és fûszernövénytermesztõ és -feldolgozó
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 621 02
 • A szakképesítés szintje: Felsõfokú (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Mezõgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A gyógynövény- és fûszernövénytermesztõ és -feldolgozó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Információt befogad, felhasznál, átad
Informatikai és telekommunikációs eszközöket használ
Tárgyalási technikát alkalmaz
Szakmai csoportot vezet, irányít
Gazdálkodik a rendelkezésre álló humánerõforrással
Betartja a környezetvédelmi elõírásokat
Felméri és kihasználja a nemzetgazdasági és az európai uniós lehetõségeket
Munkaterületén alkalmazza a munka-, tûzvédelmi, valamint a higiéniai elõírásokat
Munkaterületén részt vesz a minõségirányítási, minõségbiztosítási feladatok
elvégzésében
Figyelemmel kíséri szakterülete fejlõdését
Irányítja, végzi és ellenõrzi a baromfitartás és a -tenyésztés szakfeladatait
Irányítja és ellenõrzi a baromfifajok takarmányozását, a technológiai üzemeltetést
Állati termék feldolgozást végez, irányít, felügyel
Betartja és ellenõrzi az állategészségügyi, higiéniai és környezetvédelmi elõírásokat
Üzemelteti, kezeli a baromfitenyésztés és a feldolgozás gépeit, berendezéseit
Kidolgozza a baromfitenyésztés ökonómiáját
Önálló irányítói tevékenységet végez
Termesztéstechnológiai mûveleteket tervez, számításokat végez
Talajelõkészítést végez és végeztet
Vetést, ültetést, illetve palántázást elõkészít, végez, illetve végeztet
Növényápolást, öntözést végez, illetve végeztet
Növényvédelmi munkákat tervez, szervez
Betakarítást és elõfeldolgozást tervez, végez és végeztet
Szárítást elõkészít, szárítás folyamatát megtervezi és ellenõrzi
Gyógy- és fûszernövényeket termeszt
Elsõdleges feldolgozást és tárolást végez, végeztet
Drogok minõsítését elõkészíti, illetve végzi
A termesztés, az anyagmozgatás és a feldolgozás gépeit, berendezéseit üzemelteti
Alapvetõ technológiai folyamatokat megszervez, mûködtet
Hulladékgyûjtést irányít, végeztet, ellenõriz
Hulladékszállítást végez, végeztet, ellenõriz
Hulladékkezelést irányít, végeztet, ellenõriz
Hulladékhasznosítást végez, végeztet, ellenõriz
Hulladék-ártalmatlanítást végez, végeztet égetéssel, hõbontással
Hulladék-ártalmatlanítást végez, végeztet végleges lerakással
Környezetvédelmi feladatokat lát el
Kommunális hulladékgazdálkodást irányít, szervez és ellenõriz
Növénytermesztés és kertészet hulladékgazdálkodását irányítja, szervezi és ellenõrzi
Állattenyésztés hulladékgazdálkodását irányítja, szervezi és ellenõrzi
Élelmiszer-ipari hulladékgazdálkodást irányít, szervez és ellenõriz
Tervet, kalkulációt készít
Elõkészítõ tevékenységet végez, végeztet
Mintavételi-, analitikai munkát végez, végeztet
Eszközöket, gépeket használ, üzemeletet, karbantart
Elõírások szerint dolgozik, dolgoztat
Dokumentációt használ, készít, készíttet
Kommunikációs feladatokat végez
Tápanyagvisszapótlást végez és végeztet
Tárolást, minõsítést elõkészíti, megtervezi
Szántóföldi növényeket termeszt, növényvédelmet irányít
A termesztés, az anyagmozgatás és a feldolgozás gépeit, berendezéseit üzemelteti
Az ökológiai gazdálkodás elveinek, törvényi kereteinek és ellenõrzési rendszerének
megfelelõ biztonságos, szakszerû és önálló munkavégzés
A biztonságos és egészséges élelmiszer termelés megvalósítása
Az ökológiai gazdaságok folyamatosan jelentkezõ üzemeltetési munkáinak szervezése,
irányítása az ökológiai gazdálkodás elõírásainak megfelelõen, a
A szakterületen jelentkezõ adminisztratív jellegû feladatok elvégzése, bizonylatok,
feljegyzések, esetleg számítógépes adatnyilvántartás vezetése
Részvétel az áru feldolgozásában és biztonságos tárolásában, a piaci folyamatokban
Irányítja, végzi és ellenõrzi a sertéstartás és a tenyésztés szakfeladatait
Irányítja és ellenõrzi a sertésfajták takarmányozását, a technológiai paramétereket
Betartja és ellenõrzi az állatvédelmi, állategészségügyi, higiéniai és környezetvédelmi
elõírásokat
Üzemelteti, kezeli a sertéstenyésztés és a feldolgozás gépeit, berendezéseit
Kidolgozza a sertéstenyésztés ökonómiáját
Irányítja és végzi a vadállomány óvását, gondozását és szabályozását
Végzi és irányítja területén a vadak takarmányozását
Védi a vadakat a kórokozóktól, a károsító környezeti tényezõktõl
Vadtenyésztési és szaporítási technológiákat, állományhasznosítás végez
Végzi és szervezi a vadászatokat, a vadászati turizmust
Vadfeldolgozást végez, irányít, felügyel

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A gyógynövény- és fûszernövénytermesztõ és -feldolgozó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: óra

Választható képzési formák:

A(z) 55 621 02 azonosító számú, Gyógynövény- és fûszernövénytermesztõ és -feldolgozó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A gyógynövény- és fûszernövénytermesztõ és -feldolgozó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzését tanúsító bizonyítvány
Szakdolgozat

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu