Gyermekgondozó-nevelõ - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Gyermekgondozó-nevelõ
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 761 02
 • A szakképesítés szintje: Emelt szintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A gyermekgondozó-nevelõ szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Gyermekellátási alapfeladatokat lát el
Megszervezi és végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelõ napi tevékenységeket
Közremûködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény nevelési/gondozási tevékenységeinek szervezésében és a háztartási feladatok ellátásában
Munkájához kapcsolódó dokumentációs feladatot lát el
Közremûködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában
Megbízás alapján az intézmény mûködésével kapcsolatosan feladatokat végez, szervezi a gyermekek szabadidejének eltöltését
Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében
Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételével kapcsolatos teendõket, tervezi és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat
Ellenõrzési, szervezési és dokumentációs feladatokat lát el

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
52 861 02
Büntetés-végrehajtási felügyelő
szakképesítés

A képzés feltételei

A gyermekgondozó-nevelõ képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

Iskolai előképzettség:

 • Szakmai előképzettség:
 • Előírt gyakorlat:
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 761 02 azonosító számú, Gyermekgondozó-nevelõ megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A gyermekgondozó-nevelõ komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:


A személyes gondoskodás területén dolgozók képzése esetén:
A szakképesítés megszerzéséhez szükséges követelménymodulok modulzáró vizsgájának
eredményes letétele
A 120 órás – a házi idõszakos gyermekgondozó, valamint a gyermek- és ifjúsági felügyelõ
képzés esetén 40 órás – szakmai készségfejlesztésrõl szóló igazolás
400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló teremben, 80%-a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ellátórendszer in

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu