Grafikus - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Grafikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 211 09
 • A szakképesítés szintje: Emelt szintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1995
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A grafikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A grafikus olyan vizuális és rajzi kultúrával rendelkezõ kreatív szakember, aki a grafika különbözõ szakterületein (képgrafika, alkalmazott grafika) önálló véleményalkotásra, esztétikai és szakmai feladatok igényes megoldására alkalmas
Tervvázlatokat készít és azok variációit, majd kivitelezi a munkát, figyelembe véve a mai korra jellemzõ piaci igényeket, a megrendelõk által támasztott követelményeket, illetve a kivitelezés szervezésének szakmai kritériumait
Munkája során a számítógépes grafikai programok ismeretét és idegen nyelv tudását felhasználja
Széleskörû mûvészeti és mûvészettörténeti ismeretekkel rendelkezik, amelyek képessé teszik alkotói feladatok megoldására
Az alkalmazott és mûvészi grafika területén, egyéni szemléletû, kifejezõ képi eszközök használatára törekszik
Tudása alapján alkalmas tanulmányai folytatására a különbözõ mûvészeti fõiskolákon, egyetemeken

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A grafikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga; párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú isk

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 211 09 azonosító számú, Grafikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A grafikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési idõ alatt egyéni felkészülés is lehetséges
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró
vizsga eredményes letételével
Az 1. vizsgarész megkezdésének feltétele portfolio leadása a képzõ intézmény által megadott
határidõre
A 3., 7. és 9. vizsgarész megkezdésének feltétele alkalmazott grafikus képgrafikus
vizsgamunka készítése

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu