Gerontológiai gondozó - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Gerontológiai gondozó
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 762 02
 • A szakképesítés szintje: Emelt szintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A gerontológiai gondozó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Végzi az ápolási, gondozási alapfeladatokat
Felméri a szociális szükségleteket, számba veszi az erõforrásokat
Személyes gondoskodást nyújt a szociális alap szolgáltatások és a szakosított ellátások területén
Szervezi és irányítja a szociális gondozás folyamatát, kisintézmények és osztályok munkáját
A szociális szervezés adminisztrációját végzi
Támogatja az idõskorúak egészséges életmódjának, aktivitásának fenntartását és részt vesz rehabilitációjukban
A gerontológiai gondozás adminisztrációját végzi
Részt vesz a pszichiátriai betegek gondozásában
Végzi a pszichiátriai gondozás adminisztrációját
Részt vesz a szenvedélybetegek gondozásában és rehabilitációjában
Végzi a szenvedélybetegek gondozásával kapcsolatos adminisztrációs munkát

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 521 10
Szerszámkészítő
szakképesítés
34 521 03
Gépi forgácsoló
szakképesítés
34 521 06
Hegesztő
szakképesítés

A képzés feltételei

A gerontológiai gondozó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 2000 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 762 02 azonosító számú, Gerontológiai gondozó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A gerontológiai gondozó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli felnõttképzések esetén:
A személyes gondoskodás területén dolgozók képzése esetén:
A szakképesítés megszerzéséhez szükséges követelménymodulok modulzáró vizsgájának eredményes letétele

A 4., 6., 8. és 10. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben megadott témában záródolgozat elkészítése minimum 15, maximum 20 gépelt oldal terjedelemben
A 120 órás szakmai készségfejlesztésrõl szóló igazolás
400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló termi, 80%-a a szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkezõ szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítésérõl szóló igazolás

Egyéb területen dolgozók és a munkanélküliek képzése esetén:
A szakképesítés megszerzéséhez szükséges követelménymodulok modulzáró vizsgájának eredményes letétele

A 4., 6., 8. és 10. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben megadott témában záródolgozat elkészítése minimum 15, maximum 20 gépelt oldal terjedelemben
A 120 órás szakmai készségfejlesztésrõl szóló igazolás
500 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló termi, 80% a szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkezõ szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítésérõl szóló igazolás

Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letételével

A 4., 6., 8. és 10. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben megadott témában záródolgozat elkészítése minimum 15, maximum 20 gépelt oldal terjedelemben
A 120 órás szakmai készségfejlesztésrõl szóló igazolás
A központi programban elõírt (demonstrációs/gyakorló termi, valamint a szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkezõ szakember irányításával letöltött) gyakorlatok teljesítésérõl szóló igazolás.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu