Drágakõfoglaló - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Drágakõfoglaló
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 211 13
 • A szakképesítés szintje: Emelt szintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A drágakõfoglaló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az ötvös olyan fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel valamint
fémtechnikai tudással rendelkezõ szakember, aki igényesen valósítja meg az ötvösség
különbözõ területein adódó szakmai és szakesztétikai feladatokat
Önállóan elkészíti az ötvös feladatok terveit, majd a tervek alapján a kívánt szinten
különbözõ anyagokból kivitelezi, ill. kivitelezteti a különféle ötvös tárgyakat, ill. azok
alkatrészeit, alkalmazva az elsajátított, szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket
A kor követelményeinek megfelelõen ismeri és használja fel a tradicionális illetve
modern technológiákat a kézmûves és az ipari fémmûvesség területein és figyelembe
veszi ezek szemléleti, valamint szakmai elvárásait
Tudása alapján vállalkozóként, önállóan ötvös (aranymûves, cizellõr, drágakõfoglaló,
ezüstmûves, fémmûves, lánckészítõ) gyakorlati munkát végezhet, illetve tanulmányait a
különbözõ mûvészeti fõiskolákon, egyetemeken folytathatja

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
52 213 01
Mozgóképgyártó

A képzés feltételei

A drágakõfoglaló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga; párhuzamos oktatás esetén nyolcadikévfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 3600 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 211 13 azonosító számú, Drágakõfoglaló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A drágakõfoglaló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési idõ alatt egyéni felkészülés is lehetséges
Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letételével

Az 1. vizsgarész megkezdésének feltétele portfólió leadása a képzõ intézmény által megadott határidõre

A vizsgaremek elkészítése a képzés utolsó 4 hónapjában, leadása a képzõ intézmény által meghatározott idõpontig

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu