Díszlet- és jelmeztervezõ asszisztens - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Díszlet- és jelmeztervezõ asszisztens
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 211 05
 • A szakképesítés szintje: Emelt szintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A díszlet- és jelmeztervezõ asszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A díszlet- és jelmeztervezõ asszisztens olyan sokoldalú ismeretekkel rendelkezõ, kreatív
szakember, aki munkájával részt vesz színházi produkció létrehozásában, illetve a
filmkészítés területén
Tervezõmûvész irányításával részt vesz a díszlet- és jelmeztervezési munkák minden
fázisában
Részfeladatokat önállóan is meg tud oldani, a kivitelezési munkák irányítását el tudja
végezni
Olyan mûveltséggel, szakmai, mûvészettörténeti, színháztörténeti, viselet-és
bútortörténeti tudással és technikai ismeretekkel rendelkezik, amelyek képessé teszik
tanulmányai folytatására a mûvészeti fõiskolákon, egyetemeken

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
55 723 10
Légzőszervi szakápoló
54 725 03
Fizioterápiás asszisztens
54 723 01
Gyakorló mentőápoló
55 725 16
CT/MR szakasszisztens
54 723 03
Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
55 726 02
Sportmasszőr
55 725 18
Klinikai laboratóriumi szakasszisztens
55 725 11
Klinikai fogászati higiénikus
54 725 09
Radiográfiai asszisztens
54 725 06
Kardiológiai és angiológiai asszisztens
55 723 13
Onkológiai szakápoló
55 723 06
Foglalkozásegészségügyi szakápoló
55 720 01
Egészségügyi gyakorlatvezető
54 720 02
Fogászati asszisztens
55 723 17
Mentésirányító
54 726 03
Ergoterapeuta
55 723 15
Sürgősségi szakápoló
54 725 05
Gyakorló szövettani asszisztens
54 725 07
Klinikai neurofiziológiai asszisztens
55 725 01
Aneszteziológiai szakasszisztens
55 723 09
Hospice szakápoló
55 723 04
Epidemiológiai szakápoló
55 723 14
Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató
54 720 03
Gyógyszertári asszisztens
54 720 04
Perioperatív asszisztens
54 725 02
Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus
55 723 16
Alapellátási közösségi szakápoló
55 723 11
Mentőápoló
55 725 04
Endoszkópos szakasszisztens
54 726 04
Gyógymasszőr
55 723 02
Csecsemő és gyermekápoló
55 723 12
Nefrológiai szakápoló
55 725 21
Szövettani szakasszisztens
55 723 07
Geriátriai és krónikus beteg szakápoló
54 725 04
Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

A képzés feltételei

A díszlet- és jelmeztervezõ asszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga; párhuzamos oktatás esetén nyolcadikévfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 3600 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

A(z) 54 211 05 azonosító számú, Díszlet- és jelmeztervezõ asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A díszlet- és jelmeztervezõ asszisztens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési idõ alatt egyéni felkészülés is lehetséges
Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letételével

Az 1. vizsgarész megkezdésének feltétele portfólió leadása a képzõ intézmény által megadott határidõre

A 3. vizsgarész megkezdésének feltétele díszlet- és jelmeztervezõ asszisztens vizsgaremek készítése, a képzõ intézmény javaslatai alapján

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu