Díszítõ szobrász - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Díszítõ szobrász
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 211 15
 • A szakképesítés szintje: Emelt szintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1995
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A díszítõ szobrász szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szobrász a szakma területén képes önállóan, alkotó módon megoldani feladatokat, használni a szobrászat hagyományos és új anyagait (agyag, kõ, fa, fém, gipsz, mûanyagok) és eljárásait (mintázás, faragás, öntés, domborítás)
Mûvészi és mûvészettörténeti ismeretei alapján képes bizonyos szintû tervezési és kivitelezési feladatok megoldására, valamint a tanulmányok folytatására a mûvészeti egyetemeken
A díszítõ szobrász új és felújításra váró, vagy mûemléképületek díszítõ gipszszobrászati munkáit végzi
Stílus és eljáráshû módon old meg rekonstrukciós feladatokat (építészeti, mûemlékvédelmi szakember irányításával)
Vizuális, rajzi és plasztikai képzettsége alapján kül- és beltéri épületdíszítõ elemek prototípusait készíti el, valamint ezek sokszorosításához szükséges, különbözõ anyagú
gyártóformákat
Restaurálja a sérült díszítõelemeket, részt vesz a sorozatgyártásban és a díszítõelemek helyszíni elhelyezésében. Elvégzi a kész munkák felületkezelését
A kõszobrász a felújítandó, védettség alatt álló alkotások és emlékmûvek kõszobrász restaurációs munkáit végzi a megfelelõ szakember irányításával (mûvész, mérnök, mûemlékvédelmi szakember)
Kõbõl készít építészeti elemeket, sírköveket, külsõ- és beltéri szobrokat

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 212 09
Táncos II. (a szakmairány megjelölésével)
54 212 08
Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megnevezésével)
54 212 06
Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével)
54 212 05
Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével)
54 212 04
Jazz zenész II. (a szakmairány megnevezésével)
54 215 01
Gyakorló hangszerkészítő és –javító (a hangszercsoport megjelölésével)
54 212 03
Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)
54 212 01
Artista II. (a szakmairány megnevezésével)
55 212 03
Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével)

A képzés feltételei

A díszítõ szobrász képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga; párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 3600 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 211 15 azonosító számú, Díszítõ szobrász megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A díszítõ szobrász komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési idõ alatt egyéni felkészülés is lehetséges
Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letételével

Az 1. vizsgarész megkezdésének feltétele portfólió leadása a képzõ intézmény által megadott határidõre

A 3., 7., 8. és 9. vizsgarészek megkezdésének feltétele szobrász vizsgaremek (az szakképesítés-elágazásnak megfelelõ) készítése, a képzõ intézmény javaslatai alapján, a képzés utolsó 3 hónapja alatt

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu