Díjbeszedõ-leolvasó - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Díjbeszedõ-leolvasó
 • A szakképesítés OKJ száma: 31 861 03
 • A szakképesítés szintje: Középszintû (8. évfolyam után)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Egyéb szolgáltatások
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A díjbeszedõ-leolvasó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat és tûzvédelmi, munkavédelmi,
környezetvédelmi szabályokat, valamint a speciális szakmai, továbbá az etikai
szabályokat, így különösen a díjbeszedésre és a parkolásra vonatkozó jogszabályi és
egyéb elõírásokat
Rögzíti a szükséges adatokat
Kezeli a leolvasó és rögzítõ eszközöket
Tájékoztatja az ügyfeleket
Kezeli a munkafolyamatból adódó konfliktusos helyzetet
Vezeti és kezeli az elõírt szolgálati és személyi okmányokat
Kezeli a szolgálata ideje alatt beszedett pénzösszeget, számlákat
Munkaszervezési feladatokat lát el
Rendellenesség esetén intézkedik
Végzi a gépjármûvek szállítását, rögzítését
Végzi a zárt objektumokban a diszpécseri feladatokat
Együttmûködik a hatóságokkal és társadalmi szervezetekkel

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A díjbeszedõ-leolvasó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
A jelölt feleljen meg a szakmai tevékenység gyakorlásához szükséges, jogszabályban elõírt erkölcsi feltételeknek

Iskolai előképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzését tanúsító alapfokú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: 80 óra

Választható képzési formák:

A(z) 31 861 03 azonosító számú, Díjbeszedõ-leolvasó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A díjbeszedõ-leolvasó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A modulzáró vizsga eredményes letétele.
A képzési programban elõírt gyakorlat teljesítésérõl szóló igazolás.
18. életév betöltése

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu