Animációsfilm-rajzoló - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Animációsfilm-rajzoló
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 213 03
 • A szakképesítés szintje: Középszintû (8. évfolyam után)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

Az animációsfilm-rajzoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A mozgókép készítõ szakember, a mozgófilm, videó-film, rajzfilm, számítógép animáció
területén, szakszerûen tudja kezelni és alkalmazni az ezekhez kapcsolódó, számítógépi
kép és hangkezelõ programokat, valamint az ide kapcsolódó fotó, film, TV videó és világítás és hangtechnikai berendezéseket
Az animációs stúdiók különféle területein: beállításirajz készítõ, képes forgatókönyv
(storyboard) rajzoló, sík és plasztikus figuratervezõ, mozdulattervezõ rajzoló, háttérfestõ, számítógépes munkatárs feladatokat lát el
TV és filmstúdiókban segéd operatõri, világítástechnikai, hangtechnikai és számítógépes
grafikus asszisztensi feladatokat lát el
Az animációs- filmkészítõ a síkmûvészet és az idõben lejátszódó mûvészeti ágak területén (film-TV) az elõzetesen megbeszélt követelmények és elgondolások rögzítésének alapján, is képes feladatait elvégezni
Önálló vállalkozóként képes saját munkájának megtervezésére és szervezésére. Szakmai
vizsgáinak befejeztével a szakág különféle területein, felsõfokon folytathatja tanulmányait

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

Az animációsfilm-rajzoló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: 850 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 213 03 azonosító számú, Animációsfilm-rajzoló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

Az animációsfilm-rajzoló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési idõ alatt egyéni felkészülés is lehetséges
Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró
vizsga eredményes letételével

Az 1. vizsgarész megkezdésének feltétele portfólió leadása a képzõ intézmény által megadott határidõre

A 3., 6. és a 7. vizsgarészek megkezdésének feltétele animációs és mozgóképi vizsgamunka készítése, a képzõ intézmény javaslatai alapján, a képzés utolsó 4 hónapja alatt

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu