Általános festõ - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Általános festõ
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 211 08
 • A szakképesítés szintje: Emelt szintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1995
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A Általános festõ szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A festõ olyan vizuális, mûvészeti alapképzettséggel, rajzi, festészeti ismeretekkel
rendelkezõ szakember, aki a festészet különbözõ területein (táblakép, murális feladatok)
esztétikai, szakmai feladatokat lát el
Alkalmazza a kor követelményeinek megfelelõ technikai eljárásokat. Ismeri a korszerû
szakmai szemléleti elvárásokat
Széleskörû szakmai, mûvészi, mûvészettörténeti tudása képessé teszi tervezési és
gyakorlati feladatok megoldására önálló vállalkozóként is, továbbá tanulmányai
folytatására mûvészeti fõiskolákon, egyetemeken
A díszítõfestõ új és felújításra váró vagy mûemléki védettség alatt álló épületekben
díszítõfestõ munkálatokat végez
Stílus- és eljáráshû rekonstrukciós feladatokat old meg, mûemlékvédelmi szakember,
restaurátor, képzõ- és iparmûvész, illetve tervezõ építész szakmai irányításával
Vizuális, rajzi és szakmai képzettsége alkalmassá teszi, hogy megfelelõ szakmai
színvonalon elkészítsen külsõ- és belsõ téri, hagyományos és modern díszítõfestéseket
A díszítõfestészet mûfajában részt vesz a technikai elõkészítés, kivitelezés
megszervezésének az anyagszükséglet felmérésének munkálataiban
Alapos szakmai, mûvészettörténeti ismeretekkel rendelkezik, ami képessé teszi arra,
hogy kivitelezési feladatokat önálló vállalkozóként is megoldjon, illetve tanulmányait
tovább folytassa fõiskolán vagy egyetemen

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A Általános festõ képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga; párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 3600 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 211 08 azonosító számú, Általános festõ megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A Általános festõ komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési idõ alatt egyéni felkészülés is lehetséges
Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letételével

Az 1. vizsgarész megkezdésének feltétele portfólió leadása a képzõ intézmény által megadott határidõre

A 3., 4. és 5. vizsgarész megkezdésének feltétele általános és díszítõ festõ vizsgaremek készítése, a képzõ intézmény javaslatai alapján, a képzés utolsó 4 hónapjában

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu