Vízvezeték- és központifűtés-szerelő - Korábbi Országos Képzési Jegyzék (OKJ)


Általános adatok:
- Szakképesítés megnevezése: Vízvezeték- és központifűtés-szerelő
- OKJ száma: 31521620
- Szakmacsoport: Gépészet

Feladata: Különböző (víz, csatornázási és fűtési) vezetékhálózatok és a hozzájuk tartozó berendezések önálló szerelése és javítása.


Alapadatok
- OKJ-szám: 31521620
- Szakmacsoport: Gépészet
- Szint: középfokú szakképesítés
- Betölthető foglalkozás: Vezeték- és csőhálózat-szerelő (7621)
- Felelős minisztérium: OM


Képzési adatok
- Képzési idő: 3 év (szakképzési évfolyamok száma)
- Lehetséges képzési forma: iskolai rendszerben és felnőttképzésben is tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 70%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: általános iskolai végzettség
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Hajlott, térdelő, guggoló és álló testhelyzetben, félig kész, kész épületekben és a szabad ég alatt végzett közepesen nehéz fizikai munka.

Jellemző tevékenységek
Vízellátó, fűtési, csatornázási rendszerek szerelése tervdokumentáció alapján; a munka ellenőrzése; hibafeltárás; javítás; hegesztés; összeszerelés.

Követelmények
Rendelkezzen az ivóvízre, a vízellátó, a csatornázási, a fűtési rendszerekre, a hőhasznosítás módjaira, a kémények kialakítására, a szabályozás automatizálására vonatkozó ismeretekkel; ismerje a felhasználható anyagokat és tulajdonságaikat; legyen képes munkaköre önálló, elméletileg megalapozott, szakszerű ellátására; legyen képes munkáját tervek alapján, a szabványok, előírások ismeretében végezni; legyen képes a rendelkezésre álló gépek, szerszámok, kéziszerszámok kezelésére; össze tudja kapcsolni munkáját az építőmesteri és befejező szakipari technológiákkal; tartsa be a munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírásokat.