Vízkútfúró - Korábbi Országos Képzési Jegyzék (OKJ)


Általános adatok:
- Szakképesítés megnevezése: Vízkútfúró
- OKJ száma: 33584204
- Szakmacsoport: Környezetvédelem-vízgazdálkodás

Feladata: 400 méter talpmélységig víztermelő kút létesítése és üzembe helyezése.


Alapadatok
- OKJ-szám: 33584204
- Szakmacsoport: Környezetvédelem-vízgazdálkodás
- Szint: középfokú szakképesítés
- Betölthető foglalkozás: Vízépítési foglalkozású (7645)
- Felelős minisztérium: KvVM


Képzési adatok
- Képzési idő: 2 év (szakképzési évfolyamok száma)
- Lehetséges képzési forma: iskolai rendszerben és felnőttképzésben is tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 50%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: 10. (az 1998/99-es tanév előtt végzetteknek 8.) évfolyam elvégzése
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Szabad ég alatt álló és hajlott testhelyzetben végzett nehéz fizikai és gépkezelői munka.

Jellemző tevékenységek
Hatósági, szakhatósági engedélyeztetési eljárások; tervdokumentáció készítése; a kivitelezés előkészítése; fúró- és segédberendezések kezelése; a kútfúrás (kútépítés) során felhasznált anyagok, szerszámok, eszközök célszerű alkalmazása, műszaki átadás, adminisztratív feladatok.

Követelmények
Ismerje a kutak létesítésével kapcsolatos tervezési, kivitelezési és engedélyezési feladatokat és eljárásokat; a kútfúrás technológiai eljárásait. Tudja elvégezni a kútfúrással kapcsolatos szakmai számításokat. Legyen megfelelő szintű elméleti ismerete és gyakorlati tudása a kútfúrással (kútépítéssel) kapcsolatos anyagokról, szerszámokról és gépekről és azok használatáról. Legyen képes a termelő kutak üzemeltetésére, karbantartására, a meghibásodások kijavítására, kútfelújításra; a használaton kívüli kutak megszüntetésére. Ismerje és tartsa be a munkavédelmi, biztonság-technikai előírásokat.