Vésnök (díszítő vésnök) - Korábbi Országos Képzési Jegyzék (OKJ)


Általános adatok:
- Szakképesítés megnevezése: Vésnök (díszítő vésnök)
- OKJ száma: 52181216
- Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

Feladata: Nemesfémből és rézötvözetekből készült dísztárgyak, emléktárgyak, ékszerek felületére feliratok, díszítőelemek vésése, javítási, felújítási munkák végzése.


Alapadatok
- OKJ-szám: 52181216
- Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
- Szint: középfokú szakképesítés
- Betölthető foglalkozás: Ékszerkészítő, ötvös, drágakőcsiszoló (7522)
- Felelős minisztérium: OM


Képzési adatok
- Képzési idő: 2 év (szakképzési évfolyamok száma)
- Lehetséges képzési forma: iskolai rendszerben és felnőttképzésben is tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 80%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: középiskola utolsó évfolyama
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Döntően ülő testhelyzetben, zárt munkahelyen végzett könnyű fizikai munka.

Jellemző tevékenységek
Betűk, motívumok, díszítmények rajzolása képzőművészeti stílusok alapján; nemesfémek és rézötvözetek megmunkálása véséssel; dísztárgyak, ékszerek, monogramok, érmék, plakettek vésése, díszítése; különféle előrajzolási, rajzátviteli technikák alkalmazása; vésőszerszámok kialakítása, karbantartása; tervezési és kivitelezési feladatok megoldása; javítási, felújítási munkák elvégzése; felületmegmunkáló technikák alkalmazása; nemesfémek anyagkezelése.

Követelmények
Ismerje az alapvető képzőművészeti stílusokat kezdettől napjainkig; a díszítőelemek funkcióit, a szakágakban, rokonszakmákban használt anyagok fajtáit, tulajdonságait, az alkalmazott fontosabb gyártástechnológiákat, az alapműveletekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati összefüggéseket; a vetületábrázolási, rajzolvasási, méretezési szabályokat; a nemesfémötvözetekre vonatkozó szabályokat; a nemesfémötvözetekkel összefüggő egyszerűbb finomsági számításokat; a gyakorlatban alkalmazott kézi- és gépi szerszámokat és ezek működési elvét; a különböző fémes és nemfémes anyagok megmunkálási módjait; a szakszerű javítási eljárásokat, technikákat; a munka- és környezetvédelmi előírásokat; legyen képes az alapműveletek magas szintű elvégzésére; nemesfémek, rézötvözetek vésésére; különböző stílusú betűk, motívumok, díszek, alakzatok, formák előrajzolására; negatív, pozitív, egyenes állású és tükörképes, plasztikus formák, díszműáruk, ékszerek, monogramok, feliratok vésésére; egyszerűbb kéziszerszámok készítésére; tartsa be a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat.