Ügyintéző titkár II. - Korábbi Országos Képzési Jegyzék (OKJ)


Általános adatok:
- Szakképesítés megnevezése: Ügyintéző titkár II.
- OKJ száma: 52340404
- Szakmacsoport: Ügyvitel

Feladata: A vezető munkájának segítése adminisztrátori, levelezői, titkárnői, titkárságvezetői és hasonló munkakörökben; kapcsolattartás az ügyfelekkel, az üzleti partnerekkel; a munkájához a gépírástudás elengedhetetlen.


Alapadatok
- OKJ-szám: 52340404
- Szakmacsoport: Ügyvitel
- Szint: középfokú szakképesítés
- Betölthető foglalkozás: Titkárnő (4191)
- Felelős minisztérium: OM


Képzési adatok
- Képzési idő: 1 év (szakképzési évfolyamok száma)
- Lehetséges képzési forma: iskolai rendszerben és felnőttképzésben is tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 40%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: érettségi
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Döntően ülve, hajlott testtartásban, zárt munkahelyen végzett adminisztratív, ügyintézői tevékenység (szellemi munka).

Jellemző tevékenységek
A vezető által igényelt információk összegyűjtése, szóbeli jelentés, tájékoztatás; levelek, jelentések leírása diktálás vagy kézirat alapján; rutinlevelezés önálló intézése; beérkező és kimenő posta intézése; levelek és iratok rendezése, nyilvántartása; alapvető számviteli, pénzügyi feladatok (bizonylatkezelés, adóbefizetések stb.) ellátása; megbeszélések, értekezletek, tanácskozások szervezése, előkészítése; hivatalos látogatók fogadása; határidők nyilvántartása; a dolgozók szabadságának és távollétének nyilvántartása stb.

Követelmények
Rendelkezzen a gépíró-szövegszerkesztő szakképesítésnek megfelelő ismeretekkel, képességekkel; rendelkezzen alapszintű idegennyelv-ismerettel; gondolatait világosan, érthetően formálja meg és a hallott szöveget kifejező módon, pontosan közvetítse; rendelkezzen alapvető gazdasági, számviteli, pénzkezelési, adózási ismeretekkel; rendelkezzen a munkájához szükséges polgári jogi, gazdasági jogi és munkajogi ismeretekkel; legyen képes egy korszerű táblázatkezelő és egy korszerű adatbázis-kezelő program használatára; tudjon megszervezni egyszerűbb rendezvényeket, ismerje a protokolláris előírásokat; legyen képes segíteni a vezető idejének beosztását; rendelkezzen megfelelő emberismerettel és kapcsolattartási készséggel; tartsa be a titkári munkával kapcsolatos etikai elvárásokat; tartsa be a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat.