Tartósítóipari szakmunkás - Korábbi Országos Képzési Jegyzék (OKJ)


Általános adatok:
- Szakképesítés megnevezése: Tartósítóipari szakmunkás
- OKJ száma: 31521213
- Szakmacsoport: Élelmiszeripar

Feladata: Hűtőházi és konzervipari technológiák szakmunkás szintű munkáinak végzése.


Alapadatok
- OKJ-szám: 31521213
- Szakmacsoport: Élelmiszeripar
- Szint: középfokú szakképesítés
- Betölthető foglalkozás: Tartósítóipari munkás, gyümölcs-, zöldségfeldolgozó (7212)
- Felelős minisztérium: FVM


Képzési adatok
- Képzési idő: 2 év (szakképzési évfolyamok száma)
- Lehetséges képzési forma: iskolai rendszerben és felnőttképzésben is tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 60%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: általános iskolai végzettség
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Zárt munkahelyen, álló testhelyzetben, sok járkálással végzett közepesen nehéz fizikai és gépkezelői munka.

Jellemző tevékenységek
nyers-, alap- és segédanyagok felvásárlása, kezelése; előkészítő műveletek, tartósító műveletek végzése; raktározás; termékgyártás; gépi berendezések kezelése; alapvető élelmiszer-vizsgálatok, szakmai számítások végzése; az előállított termékek értékesítése.

Követelmények
Ismerje a felhasználásra kerülő nyers, alap- és segédanyagokat, az átvételi módokat, a minősítés szempontjait, az előkészítő, tartósító és raktározó műveletek célját, módjait és berendezéseit, környezetvédelmi előírásait; a tartósítóipari termékek jellemzőit, gyártását és a műveletekhez szükséges gépi berendezéseket, a nyersanyagokkal szemben támasztott követelményeket, legyen képes szakmai ismereteinek a gyakorlatban történő alkalmazására, a technológiai folyamatok elvégzésére. Rendelkezzen a szükséges gazdálkodási ismeretekkel. Tartsa be a higiéniai, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat.