Szociális gondozó és szervező - Korábbi Országos Képzési Jegyzék (OKJ)


Általános adatok:
- Szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó és szervező
- OKJ száma: 54893303
- Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások

Feladata: Intézményekben vagy területi gondozásban a gondozott egyén vagy csoport folyamatos testi gondozása, lelki és szociális támogatása, a támogató rendszerek erőforrásainak mozgósításával.


Alapadatok
- OKJ-szám: 54893303
- Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
- Szint: emelt szintű szakképesítés
- Betölthető foglalkozás: Egyéb szociális foglalkozások (3319)
- Felelős minisztérium: ESZCSM


Képzési adatok
- Képzési idő: 2 év (szakképzési évfolyamok száma)
- Lehetséges képzési forma: iskolai rendszerben és felnőttképzésben is tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 40%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: érettségi
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Zárt munkahelyen, ülve, hajlott testtartásban (adminisztráció stb.), zárt munkahelyen, ülve, szabad ég alatt járkálva végzett szellemi munka.

Jellemző tevékenységek
testi gondozás; lelki segítségnyújtás; szociális prevenciós feladatok; a gondozási rendszer megtervezése, megszervezése, irányítása.

Követelmények
Legyen képes az adott terület szociális problémáinak felmérésére, a gondozás megszervezésére és végrehajtására az illetékes önkormányzatok szakembereivel együttműködve. Ismerje és tudja alkalmazni a segítő kapcsolat kiépítésének és fenntartásának elvi és gyakorlati ismeretanyagát. Tudjon ellátni testi és a környezettel összefüggő gondozási, ápolási és lelki támogatási, valamint a szociális ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat. Ismerje a szociális gondoskodás ellátási formáit és intézményrendszerét.